Благодаря за безкрайният професиосионализъм на др. Росица Иванова

Бих искала да Благодаря за безкрайният професиосионализъм на др. Росица Иванова! За адекватната реакция във всяка ситуация и при възникнал проблем! Препоръчвам на всяка жена, която търси добър специалист за най – важния пероид в живота а  именно бремеността!