Контакти

 0700 20 566

Регистратури:
Регистратура партер: 028157901; 028157902; 028157907;
Регистратура ІІ етаж: 028157926
Мобилен телефон: 0887992293

Неотложно звено:
028157908;

Други:
Микробиология: 028157909
Клинична лаборатория: 028157903
Рентген: 028157915; 028157913
Компютърен томограф: 028157905

Администрация МЦ:
Старша мед. сестра: 028157941
Счетоводител: 028157935
Медицинска статистика: 028157931
Сис. администратор: 028157933
Мобилен телефон: 0887992294
Е-mail: polymed@polimedad.com

Администрация МБАЛ:
Главна мед. сестра: 028157941
Счетоводител: 028157937
Медицинска статистистика: 028157931
Сис. администратор: 028157933
Е-mail: hospital@polimedad.com

Ортопедичен кабинет:
028157906; 0882088842;

Отделение:
028159893

Адрес:
Медицински комплекс Полимед
Ул. „Брегалница“ № 47
София, 1303

 


Моля въведете мобилен номер за контакт, за отговор на Вашият въпрос.

КОНТАКТИ

Медицински комплекс Полимед
София, ул. "Брегалница" 47

Phone:070020566; 028157901; 028157902; 028157907; 028157926; Неотложно звено - 028157908

E-mail:polymed@polimedad.com

Website:https://www.polimedad.com

Декларация за достъпност