Контакти

  0700 20 566

Регистратури:

Регистратура партер: +359 (02) 815 79 01/ 02
Регистратура ІІ етаж: +359 (02) 815 79 26
Мобилен телефон: +359 (0) 887 99 22 93
Е-mail: polymed@polimedad.com

Неотложно звено:
+359 (02) 815 79 07; 815 79 08;

Други:
Микробиология: +359 (02) 815 79 09
Клинична лаборатория: +359 (02) 815 79 03
Рентген: +359 (02) 815 79 15; +359 (02) 815 79 13
Компютърен томограф: +359 (02) 815 79 05

Администрация МЦ:
Старша мед. сестра: +359 (02) 815 79 38
Счетоводител: +359 (02) 815 79 35
Медицинска статистика: +359 (02) 815 79 31
Сис. администратор: +359 (02) 815 79 33
Мобилен телефон: +359 (0) 887 99 22 94
Е-mail: polymed@polimedad.com

Администрация МБАЛ:
Главна мед. сестра: +359 (02) 815 79 38
Счетоводител: +359 (02) 815 79 37
Медицинска статистистика: +359 (02) 815 79 31
Сис. администратор: +359 (02) 815 79 33
Е-mail: hospital@polimedad.com

Ортопедичен кабинет: +359 (02) 815 79 06; +359 882 08 88 42;

Отделение: +359 (02) 815 98 93

 

Адрес:
Медицински комплекс Полимед
Ул. „Брегалница“ № 47
София, 1303

 


Моля въведете мобилен номер за контакт, за отговор на Вашият въпрос.

КОНТАКТИ

Медицински комплекс Полимед
София, ул. "Брегалница" 47

Phone:+35970020566; Неотложно звено - +35928157907/08

E-mail:polymed@polimedad.com

Website:http://polimedad.com