Д-р Росица Иванова

Д-р Росица Иванова

Д-р Иванова е завършила Висш Медицински Университет – София през 1982 г.