ОБЯВА за лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение“ в МБАЛ Полимед

ОБЯВА 15.01.2024 г., София МБАЛ "Полимед" ООД обявява конкурс за заемане на длъжността: Лекар, специализант по "Анестезиология и интензивно лечение" - 1 бр. Повече информация в прикачените файлове: Обява с детайли за конкурса Декларация за здравословно състояние Декларация за съдимост Заявление

Прочети още