Изключителен лекар

Д-р Божков се държа професионално и човешки!

Изключителен лекар, отдаден и с нагласа да помогне.