искрени благодарности на д-р Е. Маркова

Изказвам искрени благодарности на д-р Е. Маркова, която ми помогна и насочи към д-р Гр. Горчев в критичен за мен момент.

Благодаря Ви!

Бъдете жива и здрава!