Нови цени за граждани на държави нечленки на ЕС

Таблица с цените по КП за пациенти от страни извън ЕС за 2024 г.

Име на клиничната пътекаЦена на КП в ЕВРО
1Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долен крайник- Цената на импланта не е включена!8 000
2Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена или коленна става- Цената на импланта не е включена!3 000

 

Ценоразпис на имплантите за целите на ортопедичните операции за 2024 г.

ИмплантиЦена в ЕВРО
1Импланти за тотално коленно ендопротезиранеДо 4 000
2Импланти за тотално коленно ендопротезиране- ревизияДо 8 000
3Импланти за тотално тазобедрено ендопротезиранеДо 6 000
4Импланти за тотално тазобедрено ендопротезиране- ревизияДо 7 500