Д-р Любомир Балабански

Д-р Любомир Балабански, PhD

Молекулярен генетик

 

Образование:

  • Генетик с повече 10 години опит в молекулярната биология и геномиката
  • Следва бакалавърска програма по молекулярна генетика в Единбургския Университет във Великобритания (2007-2011)
  • Завършва магистратура по генетика и геномика в Биологическия факултет към Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
  • Получава докторска степен (PhD) по генетика през 2022 г. към Катедрата по Медицинска генетика към Медицински Университет – София, защитавайки дисертация, в която изследва геномите на български столетници с цел установяване на генетични фактори, предразполагащи към здравословно дълголетие

Професионален път:

  • През 2012 г. започва работа в първата генетична лаборатория (СБАЛГАР „Д-р Малинов“) в България, оборудвана със секвенатор от ново поколение, където извършва специализирани геномни анализи и диагностика на генетични заболявания при хора
  • От 2021 г. е старши молекулярен генетик в ГМДЛ „CellGenetics“, където извършва специализирани биоинформатични анализи на данни от цялостно геномно секвениране в сферата на медицинската диагностика
  • От 2022 г. е консултант по генетика и биоинформатика към Центъра за компетентност по персонализирана медицина към Медицински Университет – Плевен, както и към Института по молекулярна биология към Българската Академия на Науките
  • От 2023 г. завежда генетичната лаборатория към МЦ „Полимед“, специализираща в изчерпателно геномно профилиране на туморна тъкан при онкоболни с цел уточняване на потенциални терапевтични възможности

Допълнителен опит и квалификация:

  • Автор или съавтор на над 20 научни публикации в различни международни списания
  • Лектор на редица национални и международни конгреси
  • Участие с научни постери на множество български и международни конгреси
  • Координатор на научни проекти към „Фонд научни изследвания“

Награди:

  • Награда за млад учен „Акад. Ташо Ташев“, присъдена от Българската асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания

Курсове и обучения:

  • Подготовка на ДНК библиотеки за секвениране на платформа MiSeq (Illumina), организирано от Елта90 (София, 2012)
  • Микрочипов анализ (SNP array) на платформа iScan (Illumina), организирано от Елта90 (София, 2012)
  • Обучение за неинвазивен пренатален скрининг (NIPT) чрез методологията Clarigo, организирано от Multiplicom (Белгия, 2016)
  • Обучение за подготовка на библиотеки за изчерпателно геномно профилиране на туморна тъкан, организирано от Illumina (София, 2023)

Членства:

  • European Society of Human Genetics
  • Bulgarian Society of Human Genetics