Д-р Калоян Колев

Роден в Стара Загора.

Завършва медицина в МУ – София през 2007г.

От 2008 г. До 2013 г. специализира Кардиология в СБАЛССЗ „Света Екатерина“ – София (настояща УМБАЛ „Проф. Д-р Александър Чирков”.

През 05.2013 г. придобива специалност Кардиология.

Трудовият му стаж включва работа като асистент в частен кардиологичен кабинет, лекар-ординатор в Отделение по Вътрешни Болести към МБАЛ „Св. София“, лекар към ДКЦ Първа Градска Болница – София, а от 2009 г. работи като лекар кардиолог към  МЦ “Полимед” АД София.

Провежда кардиологични диагностично-консултативни прегледи и извършва високоспециализирани дейности (ВСД): ехокардиография, велотест (ЕКГ стрес-тест), 24-часа холтер ЕКГ мониториране, 24-часа мониториране на АН (тонопорт), измерване на индекс глезен-ръка (ABI), доплер сонография на каротидни съдове.

 

e-mail:  dr.koleff@gmail.com