Д-р Цветан Диманов

дата на раждане:
Юни 14, 1970г., гр. Ямбол

образование:
от 1989г. до 1995г. – ВМИ – гр. София

специализирал:
вътрешни болести, от 1998 до 2002г. – МУ, София
здравен мениджмънт, 2002г. – МУ, София, Факултет по обществено здраве
кардиология, от 2004 до 2006г. – УНСБАЛССЗ „Света Екатерина“

Следдипломна квалификация по Трудова Медицина – МУ, София

 

владее:
английски и руски език

семеен с 2 дъщери

контакти:
e-mail: dimanov@polimedad.com