Д-р Теодора Евденова

Д-р Теодора Евденова – невролог

Образование:

Медицински факултет, Медицински университет – гр. София, 2005

Придобита специалност:

Неврология, 2014

Следдипломни специализации:

Неврология: 2006-2014 Университетска многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум“

Професионална квалификация:

Специалист по неврология, опит в клиничната практика, болест на Алцхаймер, съдова деменция, главоболие, двигателни нарушения.

Професионален опит:

2022 – до момента: МЦ „Полимед“ АД

2006 – до момента: Клиника по нервни болести за невродегенеративни и периферно нервни заболявания, УМБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД.

Членство в научни организации:

Член на Българско дружество по неврология

Научни интереси:

основно в областта на болест на Алцхаймер, съдова Деменция

Публикации:

10 публикации в областта болест на Алцхаймер, съдова деменция, леко когнитивно нарушение.

Чужди езици:

Английски, руски, френски