Д-р Николина Георгиева Стоянова

Образование:

1966г. – завършва 91 Немска езикова гимназия – София

1973г. – завършва медицина във ВМИ – София

Квалификации:

1977г. – Вътрешни болести

1982г. – Кардиология

Специализации:

1990г. – специализация по ЕхоКГ в Германия

1994г. – специализация по ЕхоКГ в САЩ

Професионален път:

от 1974г. до края на 2008г. – работи като асистент, ст.асистент, гл.асистент и зав.отделение в УМБАЛ „Александровска”;