Д-р Кристина Любенова Стоянова

Д-р Кристина Стоянова – Димитрова е завършила медицина в Медицински Университет София през 2013 г.

За периода 2014-2018 г. е зачислена като редовен лекар-специализант по гастроентерология в отделение Гастроентерология на Болница Токуда под ръководството на д-р Розалина Балабанска и д-р Радин Цонев.

През декември 2018 г. д-р Стоянова завършва своята специализация и придобива специалност Гастроентерология.

От май 2023г. е част от екипа на Медицински комплекс „Полимед“.

Има квалификация за извършване на абдоминална ехография 1-во и 2-ро ниво. От 2014 г. се занимава с лечение на хронични вирусни хепатити.

Участва в множество конференции и форуми по гастроентерология и хепатология в България и чужбина.

Владее английски и немски език.

Д-р Стоянова е член на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография (БДГГЕАЕ) и Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ).

Научните й интереси са насочени в областта на хепатологията, панкреасните заболявания, ултразвукова диагностика и манипулации под ултразвуков контрол.