Д-р Здравка Станчева

Образование:

Медицина, ВМИ – гр. София – 1987г.

Специалност: рентгенология – ВМИ гр. София 1998г.

Допълнителна квалификация:

Ехография
Абдоминална ехография
Образна диагностика на млечната жлеза

Професионален път:

1988 г. – 1995 г. – Ординатор, рентгеново отделение, гр. Пирдоп
1995 г – 1997г. – Рентгенолог, 17 поликлиника, гр. София
1997 г. – 2009 г. – ординатор, рентгеново отделение, УСБАЛЕ „ Акад. Ив. Пенчев“, гр. София
2009 г. – до сега, рентгенолог, отделение Образна Диагностика, СБАЛАГ „Майчин дом“