Д-р Ася Атанасова

Д-р Атанасова провежда кардиологични диагностично-консултативни прегледи и има опит в извършването на високоспециализирани дейности (ВСД): ехокардиография, 24-часа холтер ЕКГ мониториране, 24-часа мониториране на артериално налягане, стрес-тест. Има интерес в областта на остри и хронични сърдечно-съдови заболявания като сърдечна недостатъчност, диагностика, проследяване и лечение на гестационна хипертония, сърдечни аритмии.

Д-р Атанасова завършва медицина в СУ “ Св. Климент Охридски“ през 2013 г. От 2014 г. специализира кардиология в УБ“ Лозенец“. За същия период работи във Великобритания като лекар – вътрешни болести.

Професионален опит
от 2013 г. до 2019 г. – лекар, клиника по кардиология УБ“ Лозенец“
от 2017 г. 2020 г. – вътрешни болести Fitzwilliam hospital, Peterborough
м.02.2019 г. – м. 06.2019 г. – асистент вътрешни болести към Медицински факултет на СУ “ Св. Климент Охридски“
от 2019 г. към момента – лекар-кардиолог в МЦ „Полимед“