Д-р Христо Хаджиатанасов – завеждащ ОАИЛ

Роден:

– 20.04.1967 год., София

Образование:

– Медицински университет, София ( 1987-1993 г. )

Владеене на езици:

– Английски език ( писмено и говоримо), руски

Професионална автобиография:

– От 01.10.1993 г. – Анестезиолог, лекар-ординатор в Катедрата по анестезиология и интензивно лечение при Медицински университет, София.

– От 07.10.1996 г. – Асистент към същата катедра.

– От 01.01.1998 г. – Придобита специалност по Анестезиология и реанимация.

– От март 2000 г. – Старши асистент към същата катедра.

– От октомври 2005 г. – Главен асистент към същата катедра.

– От август 2010 г. – Анестезиолог в МБАЛ „Полимед”.

Професионален опит:

– Анестезия и интензивно лечение в областта на: обща коремна хирургия, жлъчно-чернодробна хирургия, ендокринна хирургия, ортопедия, съдова хирургия на долните крайници. Клиника за остра дихателна недостатъчност.

Специализации:

– 1999, Израел, Беер – Шева, Soroka Medical Center.

– 2001, Англия, Кембридж, Addenbrookes Hospital.

– 2003, Франция, Париж, H?pital Paul Brousse, CHB.

– 2005, Австрия, Виена – Едноседмичен курс по “Добра клинична практика при провеждането на клинични проучвания”.

Участие при написване на учебници и ръководства:

• Ръководство по обща и оперативна хирургия .(София, 2001, 45-50).

• Ръководство за практически упражнения по обща и оперативна хирургия.(София, 2004, 269-272).

• Учебник по обща хирургия. (София, 2007, 59-60, 68-70, 81-88)

Други:

• От 1999 г. до 2009 г. е секретар на списание “ Анестезиология и интензивно лечение“.

• От 1998 г до 2010 г. eжегодно участва в организирането на курс за следдипломна квалификация по програмата на FEEA за анестезиолози с придобита специалност

• От 2000 г.до 2010 г. води лекции и упражнения на английски език по анестезиология и инензивно лечение на чуждестранните студенти-медици от III курс.