Д-р Красимира Димитрова

Образование:

– Медицински Университет – София

Специализации:

2012г. – МУ – София – Ендокринология

2004г. – МУ – София – Вътрешни болести