Д-р Евгени Стоянов

Роден 1971 г. в гр. Перник.

Завършва висше медицинско образование в МУ – София през 1995 г.

Последователно работи – 2 год. като интернист в Общинска болница, гр. Трън, 3 год. като лекар-ординатор в Спешно отделение на УМБАЛ „Св. Анна“-София АД.

В периода 2001-2010 г. работи в Клиника по образна диагностика на УМБАЛ „Св. Анна“-София АД. Специализира „Образна диагностика“ в клиниката. Последователно заема длъжностите лекар-ординатор, старши-ординатор, Зам. началник клиника и Началник клиника по образна диагностика.

Има специалност „Образна диагностика“ от 2007 г. Завършил е квалификационни курсове по спешна образна диагностика, ехография на коремни органи и повърхностни структури, мамология, компютърна томография, магнитнорезонансна томография.
Работи в областите: ехография на коремни органи и повърхностни структури, мамология, компютърна томография, класическа рентгенология. Владее английски, френски и руски език.

Освен съвременните рентгенови апарати, отделението по образна диагностика на МЦ „Полимед“ е снабдено с CR на фирма AGFA.
Доброто оборудване на центъра спомага за повишаване на качеството и ефективността на диагностиката. Апаратурата и квалификацията на персонала осигурява възможност за провеждане на пункционни биопсии под мамографски и ехографски контрол, въвеждане на локализационни маркери и други съвременни методи за ранна диагностика на заболяванията на млечната жлеза.
Отделението работи на принципа ALARA.