Д-р Валика Борисова

Завършва висшето си образование – 1982 г. в Медицинска академия – София
Придобива специалност по Клинична микробиология – 1988 г.
Работила като Началник на Микробиологична лаборатория в:
– СБАЛАГ „Шейново“ – 1987-1994 г.
– Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ“ София – 1994-2013 г.
– Университетска болница „Св. Иван Рилски“ София – 2013-2015 г.
– МДЛ „Бодимед“ София – 2015 г. до днес
– В МЦ „Полимед“ е от създаването на центъра – 2000 г. до днес