Д-р Богдана Василева

Образование:

1997г. – Медицински Университет – София

Специализация:

2008г. – Кожни и венерически болести

Професионален път:

МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Дупница

УМБАЛ „Александровска“ – Кожна клиника

Дерматологична клиника „София“ – София