Възползвайте се от безплатен преглед в Световния ден на Атопичния дерматит…

Възползвайте се от безплатен преглед в Световния ден на Атопичния дерматит – 14.09.23 г. в часовете между 10:00 и 12:00 ч., като предварително запазите своя час в МЦ Полимед