МЦ Полимед АД започва да извършва…

От 15.06.2020 МЦ Полимед АД започва да извършва следните изследвания на фецес:

1. Campylobacter spp. – 20 лева
2. C. difficile токсин A и токсин B – 50 лева
3. Helicobacter pylori – 33 лева
4. Calprotectin – 35 лева