Начало » Ценоразпис

Ценоразпис

МЦ "Полимед" АД

 1. Акушерство и гинекология:

  * цените са в български лева
  Гинекологичен статус
  45,00
  Гинекологична консултация
  10,00
  Консултация по документи
  20,00
  Женска консултация
  40,00
  Вторичен преглед
  25,00
  Доплер
  40,00
  Скрининг 1 трим. CNT
  60,00
  Колпоскопия
  60,00
  Колпоскопия + преглед
  80,00
  Влагалищна чистота- нативен препарат
  6,00
  Вземане на материал за цитологично изследване
  7,00
  Цитонамазка
  13,00
  Вземане на секрет на хламидия
  7,00
  Ехография на малък таз
  50,00
  Ехография + консултация
  60,00
  Ехография + преглед
  70,00
  3D-4D
  100,00
  Фет. Биометрия
  35,00
  Фет. Морфология
  120,00
  Фет. Морфология + доплер
  80,00
  Фет. Морфология + доплер хабилитирано лице
  100,00
  Електрокоагулация
  120,00
  Локално третиране на образувания
  30,00
  Вътрематочна контрацепция:
   
  - поставяне на спирала + преглед + ехография
  100,00
  - сваляне на спирала + преглед
  70,00
  - апликация на вагинален песар
  30,00
  - поставяне на спирала
  70,00
  - отстраняване на спирала
  40,00
  Измерване на кръвно налягане
  5,00
  Сваляне на серклажен конец
  20,00
  Сваляне на конци
  20,00
  Гинекологична операция
  250,00
  Малка гинекологична операция
  450,00
  Вземане на биопсия при колпоскопия/абразио/полипектомия
  50,00
  Хистология
  35,00
  Отстраняване на кондиломи
  150,00
  Майчино здравеопазване-скрининг
  50,00
  Майчино здравеопазван-фет.морфология
  50,00
  Вземане на секрет за микоплазма
  7,00
  Туширане на раничка
  30,00
  Поставяне на хормонална спирала
  125,00
  Ехографска хистеро-салпингография /ХСГ/
  150,00
  Отстраняване на полип от цервикален канал без анестезия
  100,00
  Запис на детски сърдечни тонове
  30,00
 2. Вътрешни болести:

  * цените са в български лева
  Първичен преглед
  45,00
  Вторичен преглед
  25,00
  Домашно посещение
  50,00
  Домашно посещение на пациенти на семейни лекари, сключили договор с МЦ Полимед по линия на Неотложна помощ
  25,00
  Съобщение за смърт
  20,00
  Разрешение за кремация
  10,00
  Извинителна бележка за отсъствие от училище, детска градина или детска ясла
  5,00
  Консултация по документи
  18,00
  Преглед и ехография на коремни органи /без ехокардиография/
  65,00
  Преглед и ехография на щитовидна жлеза
  70,00
  Преглед и ехокардиография
  70,00
  Ехокардиография
  50,00
  Ехография на коремни органи
  45,00
  Ехография на щитовидна жлеза
  30,00
  Ехография на гърди
  35,00
  Ехография на шия
  40,00
  Доплерсонография
  60,00
  Велоергометрия
  50,00
  Холтер ЕКГ
  40,00
  Холтер RR
  35,00
  ФИД
  15,00
  ЕКГ
  10,00
  ЕКГ - домашно посещение
  12,00
  Мускулна инжекция
  5,00
  Венознo вливане
  15,00
  Подкожна инжекция
  5,00
  Катетеризиране - /НЗОК/ + консуматив
  5,00
  Манту
  5,00
  Измерване на RR
  5,00
  Измерване на кр. захар с глюкомер
  2,00
  Издаване на мед.удостоверение:
   
  - за шофьор кат. В
  20,00
  - за шофьор кат. С
  40,00
  - за работа
  20,00
  - за работа извън страната
  110,00
  - за брак
  20,00
  - за учащи се
  20,00
  ЕЕГ
  70,00
  Мозъчна картография
  50,00
  Доплер на съдове
  15,00
  ЕМГ
  70,00
  Вземане на носен или гърлен секрет
  7,00
  Остеодензитометрия
  20,00
  Консуматив за инжекция
  2,00
  Кожноалергичен тест
  22,00
  Определяне индекс „глезен-ръка” (ABI)
  15,00
 3. Образна диагностика:

  * цените са в български лева
  Рентг. снимка на бял дроб - 1 проекция
  30,00
  Допълнителна проекция
  20,00
  Рентгенова снимка на таз- фас
  30,00
  Рентгенова снимка на таз- фас и профил
  40,00
  Рентгенова снимка на двете коленни стави- фас
  30,00
  Рентгенова снимка на гръбначен стълб- 1 проекция
  30,00
  Рентгенова снимка на гръбначен стълб- 2 проекции
  40,00
  Рентгенови снимки на кости и стави - 1 проекция
  25,00
  Допълнителна проекция на кости и стави
  15,00
  Рентгенови снимки на кости и стави - фас и профил
  35,00
  Обзорна рентг. снимка на корем - 1 проекция
  30,00
  Консултация по документи
  20,00
  Контрастно изследване на хранопровод и стомах
  60,00
  Запис на изображение върху Ro филм-1 бр.
  5,00
  Запис на изображение върху допълнителен диск
  5,00
  Мамографии - стандартни/аксиални 2бр./
  40,00
  Мамография - допълнителна проекция - 1 бр.
  15,00
  Тънкоиглена аспирационна биопсия на мл. жлеза
  40,00
  Вземане на цитологично изследване на млечна жлеза без пупнкция
  7,00
  Ехография на коремни органи
  45,00
  Ехография на млечни жлези
  40,00
  Ехография на ЩЖ и др. повърхностни структури
  30,00
  Ехография на шия
  40,00
  Преглед и ехография на млечни жлези
  45,00
  ПАКЕТ - млечни жлези/преглед, ехограф, мамографии/
  60,00
  Запис на изображение върху Ro филм- 1 бр./
  5,00
  Запис на изображение върху допълнителен диск
  5,00

  КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ:

  * цените са в български лева
  Глава /без контраст/
  120,00
  Глава /с контраст/
  230,00
  Околоносни кухини /без контраст/
  100,00
  Гръбначен стълб – 1 анатомична област
  140,00
  Гръбначен стълб – 2 анатомични области
  200,00
  Шия, гръден кош, коремни органи – 1 анатомична област /без контраст/
  150,00
  Шия, гръден кош, коремни органи- 1 анатомична област /с контраст/
  260,00
  Коремни органи с кт-урография /с контраст/
  340,00
  Шия, гръден кош, коремни органи – 2 анатомични области /без контраст/
  230,00
  Шия, гръден кош, коремни органи – 2 анатомични области /с контраст/
  340,00
  Всяка следваща анатомична област към т. 6-10
  80,00
  Става и кости на крайници – 1 анатомична област
  100,00
  Всяка следваща анатомична област към т. 12
  50,00
  Става и кости на крайници – 1 анатомична област
  100,00
  Всяка следваща анатомична област към т. 12
  50,00
  КТ ангиография
  360,00
  Виртуална колоноскопия
  410,00
  Контрастно вещество и други дейности
  110,00
  Анестезиолог
  100,00
  Филм по желание – 1 бр.
  5,00
  Допълнителен диск по желание
  10,00
  Консултация по документи
  40,00
 4. Лабораторни изследвания:

  * цените са в български лева
  Такса по чл.168 от НРД 2020-22/биологичен материал/
  2,00
  Такса административно обслужване и инсинерация
  2,00
  Доплащане за цито-изследване (спешност)
  2,00
  ХЕМАТОЛОГИЯ
   
  Доплащане за цитоизследване (спешност)
  2,00
  ПКК 3 диф
  9,00
  СУЕ
  2,50
  ДКК
  8,00
  ПКК + СУЕ
  9,50
  ПКК + ДКК + СУЕ
  12,00
  ПКК + ДКК
  10,00
  ПКК + морфология на еритроцити
  9,00
  ПКК + ДКК + морфология на еритроцити
  12,00
  левкоцити
  3,50
  Hb
  3,50
  АКР
  15,00
  ХЕМОСТАЗА
   
  Време кървене
  2,90
  ПТ /INR/
  4,20
  АРТТ
  4,20
  фибриноген
  4,50
  Д-димер
  22,00
  УРИНА
   
  Пълно изследване на урина
  5,00
  Химично изследване на урина с тест лента
  3,00
  Седимент в урина
  3,00
  Микроалбуминурия
  14,00
  Количествено изследване на белтък в урина
  5,00
  Окултни кръвоизливи
  5,50
  Креатинов клирънс
  10,00
  Глюкоза в урина
  3,70
  Креатинин в урина
  3,70
  Урея в урина
  3,70
  Креатинин + урея в урина
  5,90
  Пикочна к-на в урина
  3,70
  Калций в урина
  4,00
  Фосфор в урина
  4,00
  Амилаза в урина
  4,50
  БИОХИМИЯ - Субстрати
   
  Кръвна захар
  3,70
  Гликиран хемоглобин
  14,00
  Креатинин
  3,70
  Урея
  3,70
  Креатинин + Урея
  5,90
  Пикочна к-на
  3,70
  Общ белтък
  3,70
  Албумин
  3,70
  Общ белтък + албумин
  5,90
  Общ билирубин
  3,70
  Директен билирубин
  3,70
  Общ + директен билирубин
  5,90
  CRP - количеств.
  10,00
  БИОХИМИЯ - Липиди
   
  Общ холестерол
  3,80
  Триглицериди
  3,80
  HDL
  3,80
  LDL
  3,80
  Общ х-л + тригл. + HDL+LDL
  12,00
  БИОХИМИЯ - Ензими
   
  АСАТ
  3,90
  АЛАТ
  3,90
  ГГТ
  3,90
  АФ
  3,90
  Амилаза
  3,90
  СК
  3,90
  АСАТ+АЛАТ
  6,50
  АСАТ+АЛАТ+ГГТ
  10,00
  БИОХИМИЯ - Електролити
   
  Калий или Натрий
  4,00
  Натрий + Калий
  6,00
  Калций
  4,00
  й. Калций
  4,00
  Фосфор
  4,00
  Магнезий
  4,00
  Желязо
  5,00
  ЖСК
  5,50
  Желязо + ЖСК
  7,50
  ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Щитовидни хормони
   
  - TSH
  14,50
  - FT3
  14,50
  - FT4
  14,50
  - Анти-ТРО /МАТ/
  18,00
  - Анти-Тg /TАТ/
  18,00
  - ПАКЕТ Anti TG /TAT/+Anti TPO /MAT/
  32,00
  - FT4 + TSH
  25,00
  - FT3 + TSH
  25,00
  - FT3 + FT4 + TSH
  38,00
  - TSH+FT3+FT4+TAT+MAT
  65,00
  - Vitamin B 12
  20,00
  ПОЛОВИ ХОРМОНИ
   
  - LH
  16,00
  - FSH
  16,00
  - Prolaktin
  16,00
  - LH+ FSH
  28,00
  - LH+ FSH + пролактин
  42,00
  - LH+ FSH + естрадиол
  42,00
  - LH+ FSH + естрадиол + прогестерон
  54,00
  - LH+ FSH + пролактин + естрадиол + прогестерон
  72,00
  - LH+ FSH + пролактин + естрадиол + прогестерон + тестостерон
  84,00
  - LH+ FSH + пролактин + естрадиол + тестостерон + TSH
  72,00
  - естрадиол
  16,00
  - тестостерон
  16,00
  - прогестерон
  16,00
  - HCG /човешки хорионгонадотропин/
  16,00
  - DHEA/S
  18,90
  - Insulin /Инсулин/
  16,50
  - Insulin х 3
  30,00
  - Ferritin /Феритин/
  15,00
  - Vitamin D25 OH /Витамин Д общ/
  28,00
  ТУМОРНИ МАРКЕРИ
   
  CA 19-9
  18,50
  СА 15-3
  18,50
  СА 125
  18,50
  CA 125 + CA 15-3
  34,00
  H4
  55,00
  ROMA (CA125+H4+ROMAi)
  68,00
  СЕА
  18,00
  tPSA /totalPSA/
  16,00
  fPSA /freePSA/
  16,00
  Пакет PSA /fPSA+%fPSA+tPSA/
  30,00
  Алфа-фетопротеин
  18,00
  ВИРУСОЛОГИЯ, СЕРОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ
   
  Anti HIV
  13,00
  Anti-HAV-IgM /хепатит “A” /
  21,00
  HBsAg /хепатит “B” /
  12,00
  Anti - HCV /хепатит “С” /
  17,00
  Syphilis AB
  9,00
  Syphilis AB + Anti-HIV
  20,00
  Syphilis AB + Anti-HIV + HBsAg
  28,00
  Хеликобактер пилори АТ /НВР-АВ/
  14,00
  Стрептококов А антиген/
  15,00
  Инфуенца А/В Ag
  25,00
  Определяне на кр.група и Rh
  16,50
  ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
   
  КЗП-трикратен
  8,00
  ОГТТ - 0.60 и 120 мин.
  9,00
  ДРУГИ:
   
  Пакет МУ за чужбина
  30,00
  Пакет лабораторни изследвания за АГ операции
  35,00
  Тропонин I
  20,00
  Insulin x 3
  30,00
  НОМА /Insulin+глюкоза/
  19,50
  Insulin x3+ОГТТ /глюкоза х3/
  37,50
  Пакет лабораторни изсл. за АГ операции
  35,00
  Пакет „Детска градина” в т.ч. ПКК, СУЕ, урина, Васерман на 1 родител
  12,00
  МИКРОБИОЛОГИЯ:
   
  * цените са в български лева
  Такса по чл.168 от НРД 2020-22/биологичен материал/
  2,00
  Такса административно обслужване и инсинерация
  2,00
   
  Трихомонас вагиналис от генитална система - бърз тест
  17,00
  Бърз тест за гонорея
  17,00
  Урокултура
  14,00
  Урокултура 3-кратно изследване
  22,00
  Секрет от генитален тракт (влагалищен, цервикален, уретрален, простатен, еякулат)
  26,00
  Еякулат
  26,00
  Микоплазма
  30,00
  Хламидия-антиген - сух тест
  16,00
  Гърлен секрет
  25,00
  Назофарингиален секрет
  25,00
  Храчка
  25,00
  Носен секрет
  23,00
  Очен секрет
  23,00
  Ушен секрет
  23,00
  Изследване на фецес
  23,00
  Изследване за хеликобактер пилори антиген във фецес – Бърз тест
  25,00
  Campylobacter spp.
  20,00
  C. difficile токсин A и токсин B
  50,00
  Helicobacter pylori
  33,00
  Calprotectin
  35,00
  Ранев секрет
  26,00
  Пунктат
  28,00
  Анти-стрептолизинов титър (AST)
  12,00
  Ревматоиден фактор (RF)
  12,00
  Инфекциозна мононуклеоза (EB virus)
  10,00
  Кръв за хемокултура
  25,00
  Микроскопия
  7,00
  Микробиологично изследване за дерматофити
  25,00
  Антибиограма
  15,00
  Антибиограма на бактерии и гъбички
  15,00
  Пакет изследване на генитална система – включващ микробиологично изследване на влагалищен секрет за жени или еякулат за мъже, микоплазма, хламидия, трахомонас, кандида и микроскопски препарат
  60,00
  Пакет изследване на фецес - микробиологично изследване на фецес, кандида (гъбички), хеликобактер пилори, окултни кръвоизливи
  40,00
 5. Хирургия и Урология:

  * цените са в български лева
  Първичен преглед
  45,00
  Вторичен преглед
  25,00
  Ехография на коремни органи
  40,00
  Първична обработка на рана и превръзка
  30,00
  Първична обработка на рана, превръзка и налагане на шев
  40,00
  Вторична обработка на рана и превръзка
  20,00
  Некректомия
  15,00
  Лаваж /промивка/ на рана
  15,00
  Дренаж на рана
  15,00
  Биопсия от рана
  45,00
  Местна анестезия
  10,00
  Интраартериална и паравазална блокада
  60,00
  Затягане на конци при отсрочен шев на рана
  16,00
  Сваляне на конци + превръзка
  20,00
  Отваряне и дрениране на абсцес
  60,00
  Пункция плеврална
  50,00
  Поставяне на назогастрална сонда
  13,00
  Промивка на сонда
  6,00
  Малка превръзка
  10,00
  Отстраняване на кожни лезии до 0.5см.
  150,00
  Отстраняване на кожни лезии над 0.5см.
  170,00
 6. Кожни и венерически болести:

  * цените са в български лева
  Първичен преглед
  45,00
  Вторичен преглед
  25,00
  Консултация по документи
  18,00
  Третиране с течен азот
  20,00
  Инструментално остраняване на некротична тъкан
  15,00
  Интралезионална инжекция на медикамент
  10,00
  Културелно микологично изследване
  20,00
  Локално приложена химиотерпия на кожни лезии до 0,5 см (без стойността на медикамента)
  40,00
  Отстраняване на кожни образувания с електрокоагулация - до 3 бр.
  70,00
  Отстраняване на кожни образувания с електрокоагулация - до 7 бр.
  100,00
  Отстраняване на кърлеж
  25,00
  Химически пилинг с гликолова, бадемова, салицилова киселина
  80,00
  Химически пилинг с трихлороцетна киселина
  100,00
  Отстраняване на кожни образувания чрез шейв техника
  60,00
  Вземане на материал за МБИ
  6,00
  Мезотерапия на лице
  150,00
  Мезотерапия на скалп
  80,00
  Епикутанно тестуване за кожни алергии
  80,00
  Коригиране на бръчки с ботокс (за единица)
  14,00
  Мезотерапия с хиалуронова киселина
  150,00
  Попълване на скули, оформяне контур на лицето
  500,00
  Уголемяване, попълване и контуриране на устни
  500,00
  Попълване на бръчки с филър (хиалуронова киселина)
  500,00
  Хирургично отстраняване на кожни образувания до 0.5 см
  150,00
  Хирургично отстраняване на кожни образувания над 0.5 см
  170,00
  Хирургично отстраняване на кожни образувания – при повече от 1 брой: всяко следващо се таксува:
  75,00
  Малка превръзка
  10,00
  Сваляне на конци
  10,00
  Вземане на материал за кожна биопсия или лигавица
  45,00
  Отстраняване на молуски (кюретаж) – до 5 бр.
  30
  Отстраняване на молуски (кюретаж) – до 10 бр.
  50
  Отстраняване на молуски (кюретаж) – над 20 бр.
  80
  Хистопатологично изследване от кожа или лигавица
  35,00
  ЛАЗЕРНИ ПРОЦЕДУРИ:
  Премахване на островърхи кондиломи – до 5 бр./code>
  240,00
  Премахване на островърхи кондиломи – между 5-10 бр.
  480,00
  Премахване на островърхи кондиломи – над 10 бр.
  600
  Премахване на кожни образувания (веруки, кератози, фиброми) – 1 бр.
  70
  Премахване на кожни образувания (веруки, кератози, фиброми) – 3 бр.
  110
  Премахване на кожни образувания (веруки, кератози, фиброми) – 5 бр.
  150
  Премахване на кожни образувания (веруки, кератози, фиброми) – между 5-10 бр.
  240
  Премахване на кожни образувания (веруки, кератози, фиброми) – над 10 бр.
  300
  Премахване на бенка
  80
  Генитална хирургия
  100
  Генитална хирургия
  250
  Лазерен антиейджинг на лице и шия плитък фраксел и пилинг
  250
  Лазерен антиейджинг на лице и шия плитък фраксел и пилинг
  400
  Лазерен антиейджинг на лице и шия дълбок фраксел
  800
  Лазерен антиейджинг на лице и шия дълбок фраксел
  1200
  Заличаване на белези
  100
  Заличаване на белези
  800
  Заличаване на стрии – корем
  400
  Заличаване на стрии – седалище
  600
  Лазерна оперативна блефаропластика
  500
  Лазерна оперативна блефаропластика
  1200
  Лазерна неоперативна блефаропластика
  1500
  Лазерна неоперативна блефаропластика
  3000,00
 7. Очен:

  * цените са в български лева
  Първичен преглед
  45,00
  Вторичен преглед
  25,00
  Отстраняване на неправилно растящи мигли
  10,00
  Изследване на слъзна секреция
  10,00
  Оглед с триогледално стъкло на Голдман на задния очен сегмент
  35,00
  Оглед с триогледално стъкло на Голдман на предния очен сегмент
  20,00
  Инжекция- субконюнктивна, парабулбарна, ретробулбарна
  20,00
  Kомпютърна периметрия
  35,00
  Офталмоскопия
  20,00
  Екзофталмометрия
  10,00
  Kомпютърна тонометрия
  10,00
  Изследване на рефракцията, включително с компютърна рефрактометрия и предписване на очила
  30,00
  Домашно посещение
  40,00
  Отстраняване на чуждо тяло от роговица
  30,00
  Отстраняване на чуждо тяло от конюнктивата
  20,00
  Сондиране и промивка на слъзни пътища
  30,00
  Изследване на цветно зрение с таблици
  10,00
  Биомикроскопия
  20,00
  Вземане на материал за микробиологично изсл.
  10,00
  Инцизия и дренаж на абцсцес на клепач
  30,00
  Медицинско за категория В и С
  10,00
  Очна превръзка
  10,00
  Промивка на конюнктивален сак
  10,00
  Изследване на централно зрително поле по Амслер
  10,00
  Отстраняване на отлагания по конюнктивата
  50,00
 8. УНГ:

  * цените са в български лева
  Първичен преглед
  45,00
  Вторичен преглед
  25,00
  Аудиометрия
  20,00
  Промивка на 1 ухо
  10,00
  Промивка на 2 уши
  18,00
  Предна тампонада
  18,00
  Поставяне на медикамент в носна кухина
  5,00
  Поставяне на медикамент в ушен канал
  5,00
  Аспирация на носен или ушен секрет
  5,00
  Отстраняване на чужди тела от носа
  18,00
  Отстраняване на чужди тела от устна кухина и гърло
  18,00
  Отстраняване на чужди тела от ларинкса
  18,00
  Отстраняване на чужди тела от слуховия проход
  18,00
  Отстраняване на церумен
  11,00
  Пункция на максиларен синус
  25,00
  Оперативна намеса в носа
  18,00
  Инцизия на перитонзиларен абсцес
  50,00
  Инцизия на фурункул в слуховия проход
  20,00
  Парацентеза
  20,00
  Индиректна ларингоскопия
  9,00
  Задна риноскопия
  6,00
  Изследване на слуха
  6,00
  Туширане на трета сливица
  10,00
 9. Ортопедия и травматология:

  * цените са в български лева
  Първичен преглед
  45,00
  Вторичен преглед
  25,00
  Малка превръзка
  10,00
  Голяма превръзка
  15,00
  Мека имобилизация
  10,00
  Мека имобилизация Dessault (Velpeau)
  20,00
  Първична обработка на рана и превръзка
  30,00
  Първична обработка на рана, превръзка и налагане на шев
  40,00
  Вторична обработка на рана и превръзка
  20,00
  Некректомия
  15,00
  Пластика на врасъл нокът
  70,00
  Вземане на биопсия от кожа и подкожие
  20,00
  Вземане на материал за МБ изследване
  10,00
  Вътреставна или локална инжекция
  45,00
  Местна анестезия
  10,00
  Директна екстензия
  25,00
  Затягане на конци при отсрочен шев на рана
  16,00
  Сваляне на конци + превръзка
  20,00
  Отваряне и дрениране на абсцес
  60,00
  Отстраняване на липом. (атером, ганглион)
  90,00
  Екстракция на чуждо тяло с Рентген
  70,00
  Екстракция на чуждо тяло без Рентген
  15,00
  Гипсова шина горен крайник (вкл. U-шина)
  30,00
  Гипсова шина долен крайник къса
  35,00
  Гипсова шина долен крайник дълга
  50,00
  Гипсов циркуляр горен крайник
  35,00
  Гипсов циркуляр долен крайник ботуш
  45,00
  Гипсов циркуляр долен крайник крачол
  60,00
  Отстраняване на шина
  5,00
  Отстраняване на циркулярна имобилизация
  15,00
  Поставяне на вид ортеза
  10,00
  Закрита репозиция на фрактура/луксация (без гипса)
  30,00
  Закрита репозиция на фрактура/луксация + заигляне под Ro
  50,00
  Екстракция на перкутанна фиксация (при отказ от хоспит.)
  60,00
  Попълване на документ за ТЕЛК, съд, застраховка...
  15,00
  Евакуация на деколман + аспирационна банка
  150,00
  Пункция на става, без имобилизация
  30,00
  Вътреставна апликация на медикамент
  20,00
  Вътреставна инжекция с кортикостероид
  40,00
 10. Оперативни интервенции извършвани в МЦ "Полимед":

  * цените са в български лева
  Малка гинекологична операция
  450,00
  Отстраняване на кожни лезии до 0,5 см
  150,00
  Отстраняване на кожни лезии над 0,5 см
  170,00
  Отстраняване на кожни лезии чрез шейв техника
  50,00
  Изрязване или електрокоагулация на кожни лезии до 3 бр.
  20,00
  Малка превръзка
  10,00
  Сваляне на конци
  10,00
  Хистологично изследване
  35,00

logo-mc

Запитване

Лесно ли се свързахте с новата телефонна централа?

Да:
Не:
Не мога да преценя:

Абонамент
Пациентите за нас
 • Ноември 23, 2016

  Искам да изкажа своята благодарност и признателност към д-р Весела Карамишева!
  Нейната професионална компетентност и отзивчивост ме накараха да избера за проследяване на бременността си именно медицински нетър „Полимед”.

  Ваня Ташева

Партньори

Нашите партньори:

 АСАРЕЛ МЕДЕТ
 ДИТ-М
 Хотел Земята и хората

 Фродексим
 ЕТИС 2007
 Арека
 ЗД ЕВРОИНС АД
 НЗОК
 ДЗИ
 Булстрад Здраве
 ЗОК България Здраве
 Здравноосигурителен институт
 ЗК Балканъ
 ОББ Метлайф
 ОЗОФ Доверие
 Uniqa

 НСЧБ
 Fi-Health
 ЗД СЪГЛАСИЕ
 МЦ Еуровита
 ЕЗОК
 Рейл Карго Лоджистикс България
 ФГВБ

Clicky Web Analytics