Начало » Ценоразпис

Ценоразпис

МЦ "Полимед" АД

 1. Акушерство и гинекология:

  * цените са в български лева
  Гинекологичен статус
  40,00
  Гинекологична консултация
  10,00
  Женска консултация
  40,00
  Вторичен преглед
  20,00
  Доплер
  40,00
  Скрининг 1 трим. CNT
  60,00
  Колпоскопия
  60,00
  Колпоскопия + преглед
  70,00
  Влагалищна чистота- нативен препарат
  6,00
  Вземане на материал за цитологично изследване
  7,00
  Цитонамазка
  13,00
  Вземане на секрет на хламидия
  6,00
  Ехография на малък таз
  50,00
  Ехография + консултация
  50,00
  Ехография + преглед
  70,00
  3D-4D
  80,00
  Фет. Биометрия
  35,00
  Фет. Морфология
  100,00
  Фет. Морфология + доплер
  80,00
  Фет. Морфология + доплер хабилитирано лице
  100,00
  Електрокоагулация
  100,00
  Локално третиране на образувания
  20,00
  Вътрематочна контрацепция:
   
  - поставяне на спирала + преглед + ехография
  80,00
  - сваляне на спирала + преглед
  40,00
  - апликация на вагинален песар
  15,00
  - поставяне на спирала
  50,00
  - отстраняване на спирала
  30,00
  Измерване на кръвно налягане
  5,00
  Сваляне на серклажен конец
  20,00
  Сваляне на конци
  20,00
  Гинекологична операция
  350,00
  Малка гинекологична операция
  250,00
  Вземане на биопсия при колпоскопия/абразио/полипектомия
  30,00
  Хистология
  35,00
  Отстраняване на кондиломи
  120,00
  Майчино здравеопазване-скрининг
  50,00
  Майчино здравеопазван-фет.морфология
  50,00
  Вземане на секрет за микоплазма
  6,00
  Туширане на раничка
  20,00
  Поставяне на хормонална спирала
  125,00
  Ехографска хистеро-салпингография /ХСГ/
  150,00
  Отстраняване на полип от цервикален канал без анестезия
  100,00
  Запис на детски сърдечни тонове
  20,00
 2. Вътрешни болести:

  * цените са в български лева
  Първичен преглед
  40,00
  Вторичен преглед
  20,00
  Домашно посещение
  50,00
  Домашно посещение на пациенти на семейни лекари, сключили договор с МЦ Полимед по линия на Неотложна помощ
  25,00
  Съобщение за смърт
  20,00
  Разрешение за кремация
  10,00
  Извинителна бележка за отсъствие от училище, детска градина или детска ясла
  5,00
  Консултация по документи
  18,00
  Преглед и ехография на коремни органи /без ехокардиография/
  65,00
  Преглед и ехография на щитовидна жлеза
  65,00
  Преглед и ехокардиография
  70,00
  Ехокардиография
  50,00
  Ехография на коремни органи
  40,00
  Ехография на щитовидна жлеза
  30,00
  Ехография на гърди
  35,00
  Ехография на шия
  35,00
  Доплерсонография
  60,00
  Велоергометрия
  50,00
  Холтер ЕКГ
  40,00
  Холтер RR
  35,00
  ФИД
  15,00
  ЕКГ
  10,00
  ЕКГ - домашно посещение
  12,00
  Мускулна инжекция
  5,00
  Венознo вливане
  15,00
  Подкожна инжекция
  5,00
  Катетеризиране - /НЗОК/ + консуматив
  5,00
  Манту
  5,00
  Измерване на RR
  5,00
  Измерване на кр. захар с глюкомер
  2,00
  Издаване на мед.удостоверение:
   
  - за шофьор кат. В
  20,00
  - за шофьор кат. С
  40,00
  - за работа
  20,00
  - за работа извън страната
  110,00
  - за брак
  20,00
  - за учащи се
  20,00
  ЕЕГ
  70,00
  Мозъчна картография
  50,00
  Доплер на съдове
  15,00
  ЕМГ
  70,00
  Вземане на носен или гърлен секрет
  7,00
  Остеодензитометрия
  20,00
  Консуматив за инжекция
  2,00
  Кожноалергичен тест
  22,00
  Определяне индекс „глезен-ръка” (ABI)
  15,00
 3. Образна диагностика:

  * цените са в български лева
  Рентг. снимка на бял дроб - 1 проекция
  25,00
  Допълнителна проекция
  15,00
  Рентгенови снимки на кости и стави - 1 проекция
  25,00
  Допълнителна проекция на кости и стави
  15,00
  Рентгенови снимки на кости и стави - фас и профил
  35,00
  Обзорна рентг. снимка на корем - 1 проекция
  25,00
  Консултация по документи
  20,00
  Контрастно изследване на хранопровод и стомах
  60,00
  Запис на изображение върху Ro филм-1 бр.
  5,00
  Запис на изображение върху допълнителен диск
  5,00
  Мамография - стандарт /аксиални 2 бр./
  35,00
  Мамография - допълнителни проекции - 1 бр.
  15,00
  Тънкоиглена аспирационна биопсия на мл. жлеза
  40,00
  Вземане на цитологично изследване на млечна жлеза без пупнкция
  7,00
  Ехография на коремни органи
  40,00
  Ехография на малък таз
  40,00
  Ехография на гърди
  35,00
  Ехография на ЩЖ и др. повърхностни структури
  30,00
  Ехография на шия
  35,00
  Преглед и ехография на гърди
  40,00
  Преглед и ехография на щитовидна жлеза
  65,00
  Консултация по документи
  20,00
  ПАКЕТ - Млечни жлези /преглед, ехо, мамография/
  60,00
  Запис на изображение върху Ro филм- 1 бр./
  5,00
  Запис на изображение върху допълнителен диск
  5,00

  КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ:

  Глава /без контраст/
  120,00
  Глава /с контраст/
  230,00
  Околоносни кухини /без контраст/
  100,00
  Гръбначен стълб – 1 анатомична област
  120,00
  Гръбначен стълб – 2 анатомични области
  180,00
  Шия, гръден кош, коремни органи – 1 анатомична област /без контраст/
  150,00
  Шия, гръден кош, коремни органи- 1 анатомична област /с контраст/
  260,00
  Коремни органи с кт-урография /с контраст/
  340,00
  Шия, гръден кош, коремни органи – 2 анатомични области /без контраст/
  230,00
  Шия, гръден кош, коремни органи – 2 анатомични области /с контраст/
  340,00
  Всяка следваща анатомична област към т. 6-10
  80,00
  Става и кости на крайници – 1 анатомична област
  100,00
  Всяка следваща анатомична област към т. 12
  50,00
  Става и кости на крайници – 1 анатомична област
  100,00
  Всяка следваща анатомична област към т. 12
  50,00
  КТ ангиография
  360,00
  Виртуална колоноскопия
  410,00
  Контрастно вещество и други дейности
  110,00
  Анестезиолог
  100,00
  Филм по желание – 1 бр.
  5,00
  Допълнителен диск по желание
  10,00
  Консултаця по документи
  40,00
 4. Лабораторни изследвания:

  * цените са в български лева
  Такса по чл.168 от НРД /биологичен материал/
  2,00
  Такса административно обслужване и инсинерация
  2,00
  Доплащане за цито-изследване (спешност)
  2,00
  ХЕМАТОЛОГИЯ
   
  Доплащане за цитоизследване (спешност)
  2,00
  ПКК
  8,00
  ПКК 3 диф
  9,00
  СУЕ
  2,50
  ДКК
  6,00
  ПКК + СУЕ
  9,50
  ПКК + ДКК + СУЕ
  12,00
  ПКК + ДКК
  10,00
  ПКК + морфология на еритроцити
  9,00
  ПКК + ДКК + морфология на еритроцити
  12,00
  левкоцити
  3,50
  Hb
  3,50
  АКР
  15,00
  ХЕМОСТАЗА
   
  време кървене
  2,00
  ПТ /INR/
  4,00
  АРТТ
  4,00
  фибриноген
  4,00
  Д-димер
  22,00
  УРИНА
   
  Пълно изследване на урина
  5,00
  Химично изследване на урина с тест лента
  3,00
  Седимент в урина
  3,00
  Микроалбуминурия
  14,00
  Количествено изследване на белтък в урина
  5,00
  Окултни кръвоизливи
  5,50
  Креатинов клирънс
  10,00
  Глюкоза в урина
  3,70
  Креатинин в урина
  3,70
  Урея в урина
  3,70
  Креатинин + урея в урина
  5,90
  Пикочна к-на в урина
  3,70
  Калций в урина
  4,00
  Фосфор в урина
  4,00
  Амилаза в урина
  4,50
  Амфетамини /Amphetamines AMP/
  6,50
  Канабиноиди /марихуана/ /Cannabinoids THC/
  6,50
  Кокаин /Cocaine COC/
  6,50
  Метамфетамин /Metamphetamine MET/
  5,00
  Опиати /хероин//Opiates(Morphine) OPI/
  6,50
  Екстази /Ecstasy MDMA/
  6,00
  Наркотични в-ва в урина /пакет 6 показателя/
  25,00
  БИОХИМИЯ - Субстрати
   
  Кръвна захар
  3,70
  Гликиран хемоглобин
  14,00
  Креатинин
  3,70
  Урея
  3,70
  Креатинин + Урея
  5,90
  Пикочна к-на
  3,70
  Общ белтък
  3,70
  Албумин
  3,70
  Общ белтък + албумин
  5,90
  Общ билирубин
  3,70
  Директен билирубин
  3,70
  Общ + директен билирубин
  5,90
  CRP - качеств.
  7,00
  CRP - количеств.
  16,00
  БИОХИМИЯ - Липиди
   
  Общ холестерол
  3,80
  Триглицериди
  3,80
  HDL
  3,80
  LDL
  3,80
  Общ х-л + тригл. + HDL+LDL
  12,00
  БИОХИМИЯ - Ензими
   
  АСАТ
  3,90
  АЛАТ
  3,90
  ГГТ
  3,90
  АФ
  3,90
  Амилаза
  3,90
  СК
  3,90
  АСАТ+АЛАТ
  6,50
  АСАТ+АЛАТ+ГГТ
  10,00
  БИОХИМИЯ - Електролити
   
  Калий или Натрий
  4,00
  Натрий + Калий
  6,00
  Калций
  4,00
  й. Калций
  4,00
  Фосфор
  4,00
  Магнезий
  4,00
  Желязо
  5,00
  ЖСК
  5,50
  Желязо + ЖСК
  7,50
  ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Щитовидни хормони
   
  - TSH
  14,50
  - FT3
  14,50
  - FT4
  14,50
  - Анти-ТРО /МАТ/
  18,00
  - Анти-Тg /TАТ/
  18,00
  - ПАКЕТ Anti TG /TAT/+Anti TPO /MAT/
  32,00
  - FT4 + TSH
  25,00
  - FT3 + TSH
  25,00
  - FT3 + FT4 + TSH
  38,00
  - TSH+FT3+FT4+TAT+MAT
  65,00
  - Vitamin B 12
  20,00
  ПОЛОВИ ХОРМОНИ
   
  - LH
  16,00
  - FSH
  16,00
  - Prolaktin
  16,00
  - LH+ FSH
  28,00
  - LH+ FSH + пролактин
  42,00
  - LH+ FSH + естрадиол
  42,00
  - LH+ FSH + естрадиол + прогестерон
  54,00
  - LH+ FSH + пролактин + естрадиол + прогестерон
  72,00
  - LH+ FSH + пролактин + естрадиол + прогестерон + тестостерон
  84,00
  - естрадиол
  16,00
  - тестостерон
  16,00
  - прогестерон
  16,00
  - HCG /човешки хорионгонадотропин/
  16,00
  - DHEA/S
  18,90
  - Insulin /Инсулин/
  16,50
  - Insulin х 3
  30,00
  - Ferritin /Феритин/
  15,00
  - Vitamin D25 OH /Витамин Д общ/
  28,00
  ТУМОРНИ МАРКЕРИ
   
  CA 19-9
  18,50
  СА 15-3
  18,50
  СА 125
  18,50
  CA 125 + CA 15-3
  34,00
  H4
  52,00
  ROMA (CA125+H4+ROMAi)
  65,00
  СЕА
  18,00
  tPSA
  16,00
  Алфа-фетопротеин
  18,00
  ВИРУСОЛОГИЯ, СЕРОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ
   
  Anti HIV
  13,00
  Anti-HAV-IgM /хепатит “A” /
  21,00
  HBsAg /хепатит “B” /
  12,00
  Anti - HCV /хепатит “С” /
  17,00
  Syphilis AB
  9,00
  Syphilis AB + Anti-HIV
  20,00
  Syphilis AB + Anti-HIV + HBsAg
  28,00
  Хеликобактер пилори АТ /НВР-АВ/
  14,00
  Стрептококов А антиген/
  15,00
  Инфуенца А/В Ag
  25,00
  Определяне на кр.група и Rh
  16,50
  ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
   
  КЗП-трикратен
  8,00
  ОГТТ - 0.60 и 120 мин.
  9,00
  ДРУГИ:
   
  Пакет МУ за чужбина
  30,00
  Пакет лабораторни изследвания за АГ операции
  35,00
  Тропонин I
  13,00
  Insulin x 3
  30,00
  Изследване на автоеритроантитела
  15,40
  Изследване на алоеритроантитела
  30,80
  Скрининг за антиеритроцитни антитела
  69,25
  Титър на имунни анти-А и анти-В антитела
  16,50
  Пакет лабораторни изсл. за АГ операции
  35,00
  Пакет „Детска градина” в т.ч. ПКК, СУЕ, урина, Васерман на 1 родител
  12,00
  МИКРОБИОЛОГИЯ:
   
  Такса за вземане на биологичен материал
  2,00
  Такса административно обслужване и инсинерация
  2,00
   
  Трихомонас вагиналис от генитална система - бърз тест
  17,00
  Бърз тест за гонорея
  17,00
  Урокултура
  12,00
  Урокултура 3-кратно изследване
  22,00
  Секрет от генитален тракт (влагалищен, цервикален, уретрален, простатен, еякулат)
  25,00
  Еякулат
  25,00
  Микоплазма
  25,00
  Хламидия-антиген - сух тест
  15,00
  Гърлен секрет
  25,00
  Назофарингиален секрет
  25,00
  Храчка
  25,00
  Носен секрет
  23,00
  Очен секрет
  23,00
  Ушен секрет
  23,00
  Изследване на фецес
  22,00
  Изследване за хеликобактер пилори антиген във фецес – Бърз тест
  25,00
  Ранев секрет
  25,00
  Пунктат
  28,00
  Анти-стрептолизинов титър (AST)
  12,00
  Ревматоиден фактор (RF)
  12,00
  Инфекциозна мононуклеоза (EB virus)
  10,00
  Кръв за хемокултура
  25,00
  Микроскопия
  7,00
  Микробиологично изследване за дерматофити
  25,00
  Антибиограма
  12,00
  Антибиограма на бактерии и гъбички
  15,00
  Пакет изследване на генитална система – включващ микробиологично изследване на влагалищен секрет за жени или еякулат за мъже, микоплазма, хламидия, трахомонас и кандида
  60,00
  Пакет изследване на фецес - микробиологично изследване на фецес, кандида (гъбички), хеликобактер пилори, окултни кръвоизливи
  40,00
 5. Хирургия и Урология:

  * цените са в български лева
  Първичен преглед
  40,00
  Вторичен преглед
  20,00
  Ехография на коремни органи
  40,00
  Първична обработка на рана и превръзка
  30,00
  Първична обработка на рана, превръзка и налагане на шев
  40,00
  Вторична обработка на рана и превръзка
  20,00
  Некректомия
  15,00
  Отстраняване на нокът
  60,00
  Лаваж /промивка/ на рана
  15,00
  Дренаж на рана
  15,00
  Биопсия от рана
  45,00
  Местна анестезия
  10,00
  Интраартериална и паравазална блокада
  60,00
  Затягане на конци при отсрочен шев на рана
  16,00
  Сваляне на конци + превръзка
  20,00
  Отваряне и дрениране на абсцес
  60,00
  Отстраняване на липом. Атером
  90,00
  Пункция плеврална
  50,00
  Поставяне на назогастрална сонда
  13,00
  Промивка на сонда
  6,00
  Малка превръзка
  10,00
  Голяма превръзка
  15,00
  Отстраняване на кожни лезии до 0.5см.
  150,00
  Отстраняване на кожни лезии над 0.5см.
  170,00
 6. Кожни и венерически болести:

  * цените са в български лева
  Първичен преглед
  40,00
  Вторичен преглед
  20,00
  Консултация по документи
  18,00
  Третиране с течен азот
  20,00
  Инструментално остраняване на некротична тъкан
  15,00
  Интралезионална инжекция на медикамент
  10,00
  Културелно микологично изследване
  20,00
  Локално приложена химиотерпия на кожни лезии до 0,5 см (без стойността на медикамента)
  40,00
  Отстраняване на кожни образувания с електрокоагулация - до 3 бр.
  60,00
  Отстраняване на кожни образувания с електрокоагулация - до 7 бр.
  90,00
  Отстраняване на кърлеж
  25,00
  Химически пилинг с гликолова, бадемова, салицилова киселина
  80,00
  Химически пилинг с трихлороцетна киселина
  100,00
  Отстраняване на кожни образувания чрез шейв техника
  60,00
  Вземане на материал за МБИ
  6,00
  Мезотерапия на лице
  150,00
  Мезотерапия на скалп
  80,00
  Епикутанно тестуване за кожни алергии
  80,00
  Коригиране на бръчки с ботокс (за единица)
  14,00
  Мезотерапия с хиалуронова киселина
  150,00
  Попълване на скули, оформяне контур на лицето
  500,00
  Уголемяване, попълване и контуриране на устни
  500,00
  Попълване на бръчки с филър (хиалуронова киселина)
  500,00
  Хирургично отстраняване на кожни образувания до 0.5 см
  150,00
  Хирургично отстраняване на кожни образувания над 0.5 см
  170,00
  Хирургично отстраняване на кожни образувания – при повече от 1 брой: всяко следващо се таксува:
  75,00
  Малка превръзка
  10,00
  Сваляне на конци
  10,00
  Вземане на материал за кожна биопсия или лигавица
  45,00
  Хистопатологично изследване от кожа или лигавица
  35,00
 7. Естетични процедури в МЦ "Полимед":

  * цените са в български лева
  Хирургично отстраняване на кожно образувание с размер до 0,5 см
  150,00
  Хирургично отстраняване на кожно образувание с размер над 0,5 см
  170,00
  Хирургично отстраняване на кожни образувания – при повече от 1 брой, всяко следващо се таксува:
  75,00
  Отстраняване на кожни образувания с електрокоагулация - до 3 бр.
  60,00
  Отстраняване на кожни образувания с електрокоагулация - до 7 бр.
  90,00
  Отстраняване на кожни образувания чрез шейв техника
  60,00
  Малка превръзка
  10,00
  Сваляне на конци
  10,00
  Вземане на материал за кожна биопсия или лигавица
  45,00
  Хистопатологично изследване от кожа или лигавица
  35,00
  Попълване на скули, оформяне контур на лицето
  500,00
  Уголемяване, попълване и контуриране на устни
  500,00
  Попълване на бръчки с филър (хиалуронова киселина)
  500,00
 8. Очен:

  * цените са в български лева
  Първичен преглед
  40,00
  Вторичен преглед
  20,00
  Отстраняване на неправилно растящи мигли
  10,00
  Изследване на слъзна секреция
  10,00
  Оглед с триогледално стъкло на Голдман на задния очен сегмент
  35,00
  Оглед с триогледално стъкло на Голдман на предния очен сегмент
  20,00
  Инжекция- субконюнктивна, парабулбарна, ретробулбарна
  20,00
  Kомпютърна периметрия
  35,00
  Офталмоскопия
  20,00
  Екзофталмометрия
  10,00
  Kомпютърна тонометрия
  10,00
  Изследване на рефракцията, включително с компютърна рефрактометрия и предписване на очила
  30,00
  Домашно посещение
  40,00
  Отстраняване на чуждо тяло от роговица
  30,00
  Отстраняване на чуждо тяло от конюнктивата
  20,00
  Сондиране и промивка на слъзни пътища
  30,00
  Изследване на цветно зрение с таблици
  10,00
  Биомикроскопия
  20,00
  Вземане на материал за микробиологично изсл.
  10,00
  Инцизия и дренаж на абцсцес на клепач
  30,00
  Медицинско за категория В и С
  10,00
  Очна превръзка
  10,00
  Промивка на конюнктивален сак
  10,00
  Изследване на централно зрително поле по Амслер
  10,00
  Отстраняване на отлагания по конюнктивата
  50,00
 9. УНГ:

  * цените са в български лева
  Първичен преглед
  40,00
  Вторичен преглед
  20,00
  Аудиометрия
  20,00
  Промивка на 1 ухо
  10,00
  Промивка на 2 уши
  18,00
  Предна тампонада
  18,00
  Поставяне на медикамент в носна кухина
  5,00
  Поставяне на медикамент в ушен канал
  5,00
  Аспирация на носен или ушен секрет
  5,00
  Отстраняване на чужди тела от носа
  18,00
  Отстраняване на чужди тела от устна кухина и гърло
  18,00
  Отстраняване на чужди тела от ларинкса
  18,00
  Отстраняване на чужди тела от слуховия проход
  18,00
  Отстраняване на церумен
  11,00
  Пункция на максиларен синус
  25,00
  Оперативна намеса в носа
  18,00
  Инцизия на перитонзиларен абсцес
  50,00
  Инцизия на фурункул в слуховия проход
  20,00
  Парацентеза
  20,00
  Индиректна ларингоскопия
  9,00
  Задна риноскопия
  6,00
  Изследване на слуха
  6,00
  Туширане на трета сливица
  10,00
 10. Ортопедия и травматология:

  * цените са в български лева
  Първичен преглед
  40,00
  Вторичен преглед
  20,00
  Малка превръзка
  10,00
  Голяма превръзка
  15,00
  Мека имобилизация
  10,00
  Мека имобилизация Dessault (Velpeau)
  20,00
  Първична обработка на рана и превръзка
  30,00
  Първична обработка на рана, превръзка и налагане на шев
  40,00
  Вторична обработка на рана и превръзка
  20,00
  Некректомия
  15,00
  Пластика на врасъл нокът
  70,00
  Вземане на биопсия от кожа и подкожие
  20,00
  Вземане на материал за МБ изследване
  10,00
  Вътреставна или локална инжекция
  45,00
  Местна анестезия
  10,00
  Директна екстензия
  25,00
  Затягане на конци при отсрочен шев на рана
  16,00
  Сваляне на конци + превръзка
  20,00
  Отваряне и дрениране на абсцес
  60,00
  Отстраняване на липом. (атером, ганглион)
  90,00
  Екстракция на чуждо тяло с Рентген
  70,00
  Екстракция на чуждо тяло без Рентген
  15,00
  Гипсова шина горен крайник (вкл. U-шина)
  30,00
  Гипсова шина долен крайник къса
  35,00
  Гипсова шина долен крайник дълга
  50,00
  Гипсов циркуляр горен крайник
  35,00
  Гипсов циркуляр долен крайник ботуш
  45,00
  Гипсов циркуляр долен крайник крачол
  60,00
  Отстраняване на шина
  5,00
  Отстраняване на циркулярна имобилизация
  15,00
  Поставяне на вид ортеза
  10,00
  Закрита репозиция на фрактура/луксация (без гипса)
  30,00
  Закрита репозиция на фрактура/луксация + заигляне под Ro
  50,00
  Екстракция на перкутанна фиксация (при отказ от хоспит.)
  60,00
  Попълване на документ за ТЕЛК, съд, застраховка...
  15,00
  Евакуация на деколман + аспирационна банка
  150,00
  Пункция на става, без имобилизация
  30,00
  Вътреставна апликация на медикамент
  20,00
  Вътреставна инжекция с кортикостероид
  40,00
 11. Оперативни интервенции извършвани в МЦ "Полимед":

  * цените са в български лева
  Малка гинекологична операция
  350,00
  Отстраняване на кожни лезии до 0,5 см
  150,00
  Отстраняване на кожни лезии над 0,5 см
  170,00
  Отстраняване на кожни лезии чрез шейв техника
  50,00
  Изрязване или електрокоагулация на кожни лезии до 3 бр.
  20,00
  Малка превръзка
  10,00
  Сваляне на конци
  10,00
  Хистологично изследване
  35,00
 12. КИНЕЗИТЕРАПИЯ:

  * цените са в български лева
  КИНЕЗИТЕРАПИЯ:
   
  Кинезитерапевтична процедура
  40,00
  Кинезитерапевтична процедура за персонал
  15,00
  Боуен процедура
  40,00
  Боуен процедура за персонал
  15,00
  ЮМЕЙХО терапия - 30 мин.
  25,00
  ЮМЕЙХО терапия - 60 мин.
  45,00
  ЮМЕЙХО терапия - 120 мин.
  90,00
  Лечебена процедура - 10 броя
  300,00
  Второ сърце- 12мин. програма
  4,00
  Турманов масаж
  8,00
  Антицелулитен масаж с колан-20мин.
  4,00

logo-mc

Запитване

Лесно ли се свързахте с новата телефонна централа?

Да:
Не:
Не мога да преценя:

Абонамент
Пациентите за нас
 • Май 23, 2019

  Аз съм от САЩ, но в България съм била при 4 частни и публични гинеколози. От всички Д-р Маркова е най-професионална, най-точна, и има най-дълбокото знание за лекарство. Много благодаря на Вас!

  Vanessa Hites

Партньори

Нашите партньори:

 АСАРЕЛ МЕДЕТ
 ДИТ-М
 Хотел Земята и хората

 Фродексим
 ЕТИС 2007
 Арека
 ЗД ЕВРОИНС АД
 НЗОК
 ДЗИ
 Булстрад Здраве
 ЗОК България Здраве
 Здравноосигурителен институт
 ЗК Балканъ
 ОББ Метлайф
 ОЗОФ Доверие
 Uniqa

 НСЧБ
 Fi-Health
 ЗД СЪГЛАСИЕ
 МЦ Еуровита
 ЕЗОК
 Рейл Карго Лоджистикс България
 ФГВБ

Clicky Web Analytics