Д-р Димитър Петров

Образование:

Медицински Университет – София със специалности: Вътрешни болести и гастроентерология

Допълнителна квалификация:

Абдоминална ехография – I-во, II-ро и III-то ниво

Ендоскопия – I-во, II-ро и III-то ниво

Професионален път:

УМБАЛ „Св. Анна“ – Клиника по вътрешни болести

УМБАЛ „Софиямед“ – Отделение по гастроентерология