Д-р Майя Козовска

– Завършено висше медицинско образование през 1976г.
– Придобита специалност – Вътрешни болести през 1983г.
– Специализация по кардиология през 1997г.
– Сертификат за ултразвукова диагностика през 2001г.

Свободно владеене на английски, руски и немски езици.