Д-р Христина Нешева

Специалист очни болести

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

2024г. Призната специалност “Очни болести”
2020-2024г. Лекар- специализант в Очна клиника “Вижън”
2013-2019г. Магистърска степен по медицина, Медицински университет- София
2017-2020г. Член на АСМБ/Асоциация на Студентите по Медицина в България/
2018-2020г. Стаж в БАН, свързан с изготвяне на медицински статии

КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

2023г. Сертификат за участие в лятно практическо училище на Българското дружество по офталмология – Велико Търново, България
11.2022г.- Сертификат Markennovy Myopia Management efficacy with MYLO in Caucasian children
11.2022г.- Сертификат Precilens Specialty Contact Lenses Training laboratory- Париж, Франция
10.2022г.- Сертификат за участие в Cataract Wetlab by Bikomed, 15 th Congress of BDO- Боровец, България
10.2022г.- Сертификат за участие в конференция “Постижения в офталмологията” БДО
2019г.- Сертифакат за участие на 13-ти конгрес на БДО- Боровец, България
2019г.- Сертификат за участие в курс Оптична Кохерентна Томография, BOW Congress- Хилтън, София
2018г.- Сертификат за участие в практически курс “Интравитреално приложение” , Конференция “Новости в офталмологията” – Правец
2017г. – Участие в BOW Congress – Hilton, Sofia
2015-2016г. Сертификати за участие в Еразъм проекти в Италия и Турция

ЧЛЕНСТВА

Български лекарски съюз
Българско дружество по офталмология

ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ

Владее английски и руски език.