Д-р Насер Мохамад

Роден 1969 г.
Женен с две деца.

 

Дипломиран:

Медицински Университет – София

– 1998 – Медицина

– 2001 – Ортопедия и Травматология

Допълнителна квалификация и интереси:

– Hip Masterclass „Primary & Revision“ – Прага, Чехия

– Knee Masterclass „Difficult Primary & Revision“ – Щолцалпе, Австрия

– Trauma Masterclass „Locking Plates“ – Прага, Чехия

– Introducing the Zimmer Natural Nail System – Прага, Чехия

– Masterclass „Total Hip and Knee Replacement“ – София, България

– Master class Zimmer

– Ендопротезиране на стави – София, България

– AO Course on Advances in Fracture Management – Анталия, Турция

– AO Course on Principles of Operative Fracture Treatment – София, България

професионален път:

УМБАЛ ”Царица Йоанна” 2003-2010 – Специалист Ортопедия и Травматология;
ПОЛИМЕД, Клиника Ортопедия 2010, 15 Април.