Д-р Марита Сотирова

Медицинско образование:

– Завършва Висшия Медицински Институт в София със специалност Медицина.

– Придобива специалност „Анестезиология и реанимация” в същата академична институция.

Професионален опит:

– От 1991 до 1999 г. работи като Научен сътрудник по Анестезиология и реанимация в КАРИЛ и Клиника по изгаряне и пластична хирургия на Военномедицинска академия, София.

– От 2000 до 2004 г., е анестезиолог-реаниматор в Държавна ортопедична болница „Ал-Рази” в Кувейт.

– От 2004 до 2010 г., работи в Национална Кардиологична Болница, София.

– Една година работи като специалист по анестезиология и реанимация в Университетска болница Мористон, Суонзи, Великобритания.

– Четири години работи в ОАИЛ на Медицински институт при МВР, София

– От 01.09.2015 г., д-р Сотирова е специалист по анестезиология и реанимация в Болница Полимед, София.