Д-р Мариела Радева

Образование – Висше медицинско (1995 г.) – лекар; Медицинска Академия – София

Придобита специалност – Нервни болести – 2000

Следдипломни специализации – „Клинична електренцефалография“, „Клинична полисомнография и нарушения на съня и бодърстването“ – УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“

Професионална квалификация и опит – специалист невролог с опит в клиничната практика в областта на спешна неврология, мозъчно-съдови заболявания, медицина на съня, миастения гравис.

Членство в научни организации – член на Българско Дружество по Неврология, Български Лекарски Съюз

 

Научни интереси – съдова неврология, интензивно лечение на нервни болести, медицина на съня

Публикации – 15 научни статии

Чужди езици – английски

График на д-р Радева:

  График на д-р Мариела Радева:

  За да запишете час моля позвънете на регистратура!

  Понеделник

  Вторник

  Сряда

  Четвъртък

  Петък

  Събота

  Неделя

  от 08:00 до 11:40

  само нечетни от 08:00
  до 12:00

  нечетни от 08:00
  до 12:00
  четни от 14:00
  до 17:00

  от 08:00 до 12:00

  нечетни от 08:00 до 12:00 четни
  от 14:00 до 17:00

  -

  -