Д-р Магдалена Белянова

Доктор Магдалена Белянова е специалист по образна диагностика. Извършва ехографски изследвания на млечни жлези, щитовидна жлеза и повърхностни структури, простата, коремни органи. Работи с деца.

Квалификации:

Завършила медицина през 2017 г.

Притежава докторска степен – защитава дисертация на тема „Образни методи за диагностика на надбъбречните жлези“ през 2021 г.

От 2021 г. е и асистент към Катедра Образна диагностика на Медицински университет София.

Посещава редица чуждестранни курсове за надграждане на квалификацията (ESOR курсове – сред които педиатрична и гастроинтестинална образна диагностика, ОД на млечни жлези, IBUS – Breast Imaging course).

Има придобита специалност по Образна диагностика. Владее английски и немски.