Д-р Людмила Цанкова

Образование:

Завършва медицина през 1993 година в МУ-Плевен. Има призната специалност по „Дерматология и венерология „ от 1999 г.

1993 Магистър по медицина, МУ Плевен

1999 Специалност дерматология и венерология, Медицинска академия-София

2003 Диагностични методи в микологията – МУ София

2004 Лазер терапия – МУ София

Професионален опит:

2015 Дерматолог, Дерматологична клиника «София» – София;

2011 Дерматолог, Клиника по дерматовенерология и алергология, ВМА–МБАЛ – София;

2011 Дерматолог, Медицнски институт на МВР- София;

2010 Старши ординатор – Кожно отделение V МБАЛ – София;

2009 Дерматолог, Хил клиник – София;

2006 Дерматолог, КДВА ВМА – София;

2006 Главен експерт – НЗОК – София;

2005 Ординатор, Кожна клиника УМБАЛ „Александровска” – София;

2005 Дерматолог, Диспансер Кожни и венерически болести- София;

1998 Специализация Медицинска Академия София – Катедра Дерматология и венерология- София.

Професионални интереси:

Естетична дерматология

Детска дерматология

Полово-предавани инфекции

Дерматоалергология

Научни публикации:

Участие в научни конгреси, конференции и симпозиуми на EADV, AAD, обучения и участия в семинари и конгреси на българското дерматологично дружество както следва: 11 участия с доклади на български конгреси; международни конгреси – 5 с постери, от които едно на първо място; публикации в български списания – 8; в чужди – 1. Под-изследовател в две проучвания.

Автор на постер “Карцинома гландуле маме метастатикум кутис” ХII конгрес EADV Барселона

Съавтор на статия „Еритромелалгия – успешна терапия с Cyclo 3 forte”, списание “Алергия и астма”

Съавтор на статия „Хексаметилентетрамин – лосион, локална терапия на Acne vulgaris. Произволно “двойно – сляпо”, плацебо изследване на 62 пациенти с различни форми на акне” списание “Дерматология и венерология”

Членство в научни организации:

Българско Дерматологично Дружество

Бългаски лекарски съюз