Д-р Ирина Ботева

Д-р Ирина Ботева-Кирчева е специалист по УНГ болести в София с над 25 години опит. Извършва консултативно-диагностични прегледи и лечение на заболявания в ушите, носа и гърлото, оперативно и консервативно лечение, аудиометрия, тимпанометрия, евокирани потенциали.
Завършва Медицински университет София през 1994 г. Своята специалност Оториноларингология придобива през 2003 г.

– 2010 г. – Сертификат за придобита квалификация Аудио

Допълнителни квалификации

логия, аудиометрия и импедансметрия към МБАЛ „Царица Йоанна“ катедра по Аудиология и отоневрология (тонална прагова аудиометрия, HINT тест за говорна аудиометрия, тимпанометрия, евокирани потенциали);

– 2012 г. – Тематичен курс за следдипломно обучение по Медицинска педагогика към Факултет по Обществено здраве Катедра Медицинска педагогика към Медицински университет София;

– Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.

След своето дипломиране в периода от 1995 г. до 1998 г. д-р Ботева-Кирчева работи в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ Габрово. От 1999 г. до 2012 г. е ординатор в УНГ отделение към Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ“ София. От 2012 г. е лекар специалист към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ София. Към момента д-р Ботева-Кирчева е част от екипа специалисти на МЦ Детско здраве – филиал Маестро Кънев София. Владее английски език.