Д-р Жанин Даскалова

2003 г. – Немска езикова гимназия „Гьоте“ – гр. Бургас
2010 г. – Медицински Университет – гр. София
01.08.2011 г. – 30.07.2012 г. – ординатор в родилно отделение към МБАЛ гр. Бургас
01.08.2012 г. – 01.08.2016 г. – успешно положен държавен изпит в МУ-Варна и зачислена за специализация по Акушерство и гинекология
През м. декември 2016 г. придобита специалност по Акушерство и гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом“ гр. София
През м. януари 2017 г. спечелен конкурс на длъжност асистент в клиниката по гинекология към УСБАЛ по Онкология – гр. София
От м. февруари 2017 г. до момента – работи като лекар-асистент и стартира дисертация в клиниката по гинекология към УСБАЛ по Онкология – гр. София
От м. декември 2017 г. до момента – амбулаторна практика в Националния онкологичен медицински център
От м. април 2019 г. работи в МЦ „Имани“

Притежава свидетелства за практикуване на ултразвук в областта на АГ, колпоскопия и хистероскопия.
Автор и съавтор на научни трудове и статии.
Участия в национални и европейски форуми с висок импакт фактор.