Д-р Емил Шуманов

Роден 12.06.1976 г.

Дипломиран:

Медицински Университет – София

– 1998-2004 – Медицина

– 2009 – специалност: Анестезия и интензивно лечение

Професионален път:

УМБАЛСМ ”Пирогов” 2004-2010 – Анестезия и интензивно лечение;
МБАЛ ПОЛИМЕД, Клиника Ортопедия 2010 – Началник ОАИЛ