Д-р Диана Дилова

Образование:

Медицински Университет – София със специалност: Уши-нос-гърло

Медицински Университет – Плевен – Магистър-лекар

Допълнителна квалификация:

Курс по оториноларингология – Анталия

Специализация:

НМТБ „Цар Борис III“ – Отделение по УНГ

Професионален път:

МБАЛ – Ботевград

НМТБ „Цар Борис III“

УМБАЛ „Света Анна“ – София