Д-р Галина Михайлова Камбурова

Завършила Английска гимназия в гр. Бургас

Завършила медицина в МУ-Варна

Специализирала Офталмология в медицинска академия – София