Доц. д-р Теодор Атанасов

http://www.teodoratanassov.com

Образование:
Френска Езикова Гимназия „Антоан Дьо Сент Екзюпери” Пловдив 1992 г.

Медицински Университет София 1998 г.

Следдипломна квалификация:
1998 г. – Държавен стаж по Хирургия – Hospital “Universitario” Marilia , Sao Paolo, Brazil
2000 г. – Специализация по Хирургия – I-ва Хирургична Клиника при проф. Александър Червеняков.
2005 г. – Специализация по Гръдна хирургия – от I-ва Хирургична Клиника при проф. Александър Червеняков.
2005 г. – Laparoscopic Surgery Course – Leonardo da Vinci European program – „Practice in Emergency Care” – Hospital “Virgen de las Nieves”, Granada, Spain
2007 г. – Laparoscopic surgery of the colon and rectumCourse – Prof. Kaspar Zgraggen “Beau Site” Hospital, Bern, Switzerland
2008 г. – European School for Cardio-Thoracic Surgery – Level A Thoracic Course, Bergamo, Italy
2008 г. – Modern Concepts in GI –Surgery EDS Postgraduate Course 2008 Sofia, Bulgaria
2009 г. – Basic laparoscopic training course – Aesculap Academie, Tuttlingen, Germany – участва като инструктор
2009 г. – Advanced course in laparoscopic colorectal surgery – Prof. Miljenco Uravic Clinical Hospital Center Rijeka, Croatia
2010 г. – European School for Cardio-Thoracic Surgery – Advances in thoracic surgery
2011 г. – New technologies in laparoscopic surgery – Endo-Surgery Institute, Cincinati, Ohio, USA
2011 г. – Laparoscopic Surgical Skills Grade 1 Level 1 – EAES Standard and Accreditation Program, Catharina Hospital, Eindhoven, Netherlands – Prof. Jack Jakimowicz
2011 г. – Laparoscopic Colorectal Master Class – Covidien European Training Centre, Elancourt, France – Prof. Richard Heald
2012 г. – Microsurgery Course – Prof. Edgar Biemer, Sofia, Bulgaria
2013 г. – The surgical and perioperative management of a bariatric patient – Assos. Prof. Catalin Copaescu, Delta Hospital, Bucharest, Romania

Защитена докторска дисертация на тема „Възможности и индикации за приложение на лапароскопска хирургия при остър апендицит“.

Член на:
– БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ (БЛС)
– БЪЛГАРСКО ХИРУРГИЧНО ДРУЖЕСТВО (БХД)
– EUROPEAN ASSOCIATION FOR ENDOSCOPIC SURGERY (EAES)
– EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRANSLUMINAL SURGERY (EATS)
– EUROPEAN DIGESTIVE SURGERY (EDS)
– EUROPEAN ASSOCIATION FOR CARDIO–THORACIC SURGERY (EACTS)
– EUROPEAN SOCIETY FOR DIGESTIVE ONCOLOGY (ESDO)
– EUROPEAN HERNIA SOSCIETY (EHS)

Професионални интереси:
Специални интереси в областта на миниинвазивната хирургия, със значителен опит в:
– лапароскопско лечение на хернии на коремната стена – ингвинални, пъпни, постоперативни
– лапароскопска холецистектомия с 3 троакара
– лапароскопска холецистектомия с един разрез по собствена техника (SILC)
– лапароскопска апендектомия с 3 троакара
– лапароскопска апендектомия с един разрез по собствена техника (SILA)
– лапароскопска хирургия при хиатални хернии и ГЕРБ
– лапароскопска хирургия при спешни състояния – перитонит, травми, чревна непроходимост
– лапароскопска колоректална хирургия при доброкачествени и злокачествени заболявания
– видео асистирана торакална хирургия (VATS) при травми, заболявания на белия дроб, плеврата и медиастинума