Доц. д-р Теодор Атанасов

http://www.teodoratanassov.com

Доц. д-р Теодор Атанасов

Образование:

Френска Езикова Гимназия „Антоан Дьо Сент Екзюпери” Пловдив 1992 г.

Медицински Университет София 1998 г.

Следдипломна квалификация:

1998 г. – Държавен стаж по Хирургия – Hospital “Universitario” Marilia , Sao Paolo, Brazil
2000 г. – Специализация по Хирургия – I-ва Хирургична Клиника при проф. Александър Червеняков.
2005 г. – Специализация по Гръдна хирургия – от I-ва Хирургична Клиника при проф. Александър Червеняков.
2005 г. – Laparoscopic Surgery Course – Leonardo da Vinci European program – „Practice in Emergency Care” – Hospital “Virgen de las Nieves”, Granada, Spain
2007 г. – Laparoscopic surgery of the colon and rectumCourse – Prof. Kaspar Zgraggen “Beau Site” Hospital, Bern, Switzerland
2008 г. – European School for Cardio-Thoracic Surgery – Level A Thoracic Course, Bergamo, Italy
2008 г. – Съвременни концепции в хирургията на стомашно-чревния тракт EDS Postgraduate Course 2008 София, България
2009 г. – Основен курс по лапароскопия – Aesculap Academie, Tuttlingen, Германия – участва като инструктор
2009 г. – Усъвършенстван курс по лапароскопска колоректална хирургия – Prof. Miljenco Uravic Clinical Hospital Center Rijeka, Хърватия
2010 г. – Европейско училище по кардио-торакална хирургия – Напредък в гръдната хирургия
2011 г. – Нови технологии в лапароскопската хирургия – Endo-Surgery Institute, Синсинати, Охайо, САЩ
2011 г. – Лапароскопски хирургични умения клас 1 ниво 1 – EAES стандарт и програма за акредитация, болница Катарина, Айндховен, Холандия – проф. Джак Якимович
2011 г. – Laparoscopic Colorectal Master Class – Covidien European Training Centre, Elancourt, France – Проф. Richard Heald
2012 г. – Курс по микрохирургия – Проф. Едгар Бимер, София, България
2013 г. – Хирургично и периоперативно лечение на бариатричен пациент – Assos. Проф. Каталин Копаеску, Delta Hospital, Букурещ, Румъния

Защитена докторска дисертация на тема „Възможности и индикации за приложение на лапароскопска хирургия при остър апендицит“.

Член на:
– БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ (БЛС)
– БЪЛГАРСКО ХИРУРГИЧНО ДРУЖЕСТВО (БХД)
– EUROPEAN ASSOCIATION FOR ENDOSCOPIC SURGERY (EAES)
– EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRANSLUMINAL SURGERY (EATS)
– EUROPEAN DIGESTIVE SURGERY (EDS)
– EUROPEAN ASSOCIATION FOR CARDIO–THORACIC SURGERY (EACTS)
– EUROPEAN SOCIETY FOR DIGESTIVE ONCOLOGY (ESDO)
– EUROPEAN HERNIA SOSCIETY (EHS)

Професионални интереси:
Специални интереси в областта на миниинвазивната хирургия, със значителен опит в:
– лапароскопско лечение на хернии на коремната стена – ингвинални, пъпни, постоперативни
– лапароскопска холецистектомия с 3 троакара
– лапароскопска холецистектомия с един разрез по собствена техника (SILC)
– лапароскопска апендектомия с 3 троакара
– лапароскопска апендектомия с един разрез по собствена техника (SILA)
– лапароскопска хирургия при хиатални хернии и ГЕРБ
– лапароскопска хирургия при спешни състояния – перитонит, травми, чревна непроходимост
– лапароскопска колоректална хирургия при доброкачествени и злокачествени заболявания
– видео асистирана торакална хирургия (VATS) при травми, заболявания на белия дроб, плеврата и медиастинума