Доц. д-р Анка Вангелова

Висшето си образувание получава през 1968 г. в ВМИ – гр. Пловдив.

Работи последователно, като педиатър в окръжна болница на гр. Пазарджик, лекар в Медицинска служба на поделение 25250 в Граф Игнатиево, терапевт в Първа работническа поликлиника в гр. Пловдив.

През м. декември 1971 г. започва работа в Очна клиника на ВМИ Пловдив, като стажант-асистент, асистент от 1973 г., старши асистент от 1981 г., главен асистент от 1983 г.

Специалност по очни болести придобива през 1979 г.

През 1989 – 1990 г. по семейни причини е командирована на работа в Очно отделение на Районна болница – гр. Ямбол В Очна клиника на ВМИ Пловдив работи до 1991 г.

През тези 20 години тя провежда клинична ординатура на доброволни начала от 1976 до 1979 г. в Научноизследователския институт по очни болести „Х. Хелмхолц“ – Москва, където завършва редица специализирани курсове: ултразвукова диагностика в офталмологията; микрохирургия на окото, охрана на детското зрение. Тук повишава и квалификацията си в областта на флуоресценовата ангиография и приложението на лазерите в офталмологията.

От 2009 г. е на работа в очен кабинет на МЦ „Полимед“ и очна клиника на МБАЛ „Света София“

През 1992 г. започва работа като н.с. І степен в Очна клиника на ВМА – София, а по-късно същата година – като асистент в клиника по Спешна офталмология на ДУБ „Царица Йоана“ (ИСУЛ) – София.

През 1998 г. записва дисертация на тема: „Приложение на ND YAG лазер на предния очен сегмент“ и придобива образователна и научна степен „Доктор“

Научно звание „Доцент“ придобива през 2004 г.

Профилирана е в областта на приложение на лазерите в офталмологията, очен травматизъм и хирургия на предния очен сегмент. В тази област е провела множество специализации

Има над 36 публикации и монография на тема: ND YAG лазер за лечение на заболявания и следтравмени състояния в областта на предния очен сегмент.

Дългогодишен преподавател на студенти и специализанти.

От 2009 г. след успешна специализация работи в областта на естетичната корекция на лице с дермални филъри.