Виктор Шарабански

Образование:
2015 г. – Магистър по Кинезитерапия (Кинезитерапия в ортопедия и травматология) – НСА „Васил Левски“ – гр. София
2010 г. – Бакалавър по Кинезитерапия ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград

Допълнителни курсове:
2018 г. – Мануална мобилизация по концепцията на Brian Mulligan A
2017 г. – Theraband – еластично съпротивление, проприоцептивна тренировка и миофасциална релаксация във физиотерапията и спорта.
2012 г. – мануална мобилизация на периферните стави на Kaltenborn