Начало » МБАЛ » ОАИЛ » Д-р Снежана Славчева
Slavcheva2

Д-р Снежана Славчева

Образование:

- Английска Гимназия в гр. Варна 1969 год. с успех 6.0

- Висш Медицински Институт- гр. Варна октомври 1975 год с успех 5.70/6.0

- Клинична ординатура към Дихателен Център, ръководител проф. Йорданов, Положен изпит за специалност на 9.03.1980 год. с успех 6.0/6.0

Професионален път:

- Окръжна болница гр. Търговище 1975-1976 год.- ординатор в хирургично отделение, ординатор в ОАРИЛ.

- Окръжна болница гр. Варна 1976-1977 год. ординатор в ОАРИЛ.

- МА- София, Център за борба с острата дихателна недостатъчност 1977-1980 год., клинична ординатура.

- Институт за Лечение на Чужди Граждани 1980- 1992 год., ординатор, асистент, старши асистент към КАИЛ.

- Университетска Специализирана Болница за Активно Лечение по Ортопедия, “проф. Бойчев”, Бул. “Н. Петков” 56, Горна Баня, София 1614 , тел. 955 57 15 , 1992-2010, старши асистент, главен административен асистент към КАИЛ.

Професионален опит:

- 35 години опит с обща интубационна и венозна анестезия във всички области на медицината и хирургията, с изключение на екстракорпорално кръвообращение.

- Дихателна реанимация, сърдечна реанимация. 31 години опит с централни /епидурални, каудални и спинални/ и периферни блокове при възрастни, деца и бебета. Контролирана хипотензия.

- 10 години опит в амбулаторната хирургия (One Day Surgery). (http://www.nefertiti-bg.com/).

Eзикова култура:

- Английски перфектно

- Немски и руски- умерено

- Гръцки и арабски- говоримо

Компютърна грамотност
Microsoft Office, Internet.

Професионално членство:

- Научно дружество по анестезиология- България

- Европейско дружество по анестезиология (ESA), Представетел на българското анестезиологично дружество в ESA, член на съвета на ESA 2004-2008.

- Българска Асоциация по Алтернативно Кръвопреливане

Семеен статус
Родители-лекари; съпруг-инженер; син- софтуер-дизайн инженер в Microsoft- Seattle, САЩ; дъщеря- маркетинг мениджър в Лондон, Англия.

logo-mc

Запитване

Лесно ли се свързахте с новата телефонна централа?

Да:
Не:
Не мога да преценя:

Абонамент
Пациентите за нас
  • Август 16, 2012

    Да изкажа безкрайната си благодарност към Д-р Венцислав Димов, това е перфектен лекар и Човек, който ми върна самочувствието, думите не стигат, откакто съм оперирана непрекъснато се моля за целия персонал и най-вече за д-р Димов винаги да е такъв, никога да няма проблеми и най-вече да е здрав и щастлив. Всички много Ви обичам!

    С уважение Виолета от Варна

Партньори

Нашите партньори:

 АСАРЕЛ МЕДЕТ
 ДИТ-М
 Хотел Земята и хората

 Фродексим
 ЕТИС 2007
 Арека
 ЗД ЕВРОИНС АД
 НЗОК
 ДЗИ
 Булстрад Здраве
 ЗОК България Здраве
 Здравноосигурителен институт
 ЗК Балканъ
 ОББ Метлайф
 ОЗОФ Доверие
 Uniqa

 НСЧБ
 Fi-Health
 ЗД СЪГЛАСИЕ
 МЦ Еуровита
 ЕЗОК
 Рейл Карго Лоджистикс България
 ФГВБ

Clicky Web Analytics