Начало » Клинична лаборатория

Клинична лаборатория

КЛИНИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ е самостоятелна медицинска научна дисциплина с комплексен и преди всичко с приложен характер. Използва информационното съдържание на резултатите, за да установи и обективизира болестните състояния. Клинико - лабораторните резултати дават възможност да се поставят ранна диагноза, да се оценява ефекта от лечението и степента на възстановяване на здравето.

! Разпечатка на клинични резултати се дават всеки работен ден между 14:00 и 17:00 ч. в клинична лаборатория!

 1. Цени на услугите:

  * цените са в български лева
  Такса по чл.168 от НРД 2020-22 /биологичен материал/
  2,00
  Такса административно обслужване и инсинерация
  2,00
  Доплащане за цито-изследване (спешност)
  2,00
  ХЕМАТОЛОГИЯ
   
  ПКК 3 диф
  9,00
  СУЕ
  2,50
  ДКК
  8,00
  ПКК + СУЕ
  9,50
  ПКК + ДКК + СУЕ
  12,00
  ПКК + ДКК
  10,00
  ПКК + морфология на еритроцити
  9,00
  ПКК + ДКК + морфология на еритроцити
  12,00
  левкоцити
  3,50
  Hb
  3,50
  АКР
  15,00
  ХЕМОСТАЗА
   
  Време кървене
  2,90
  ПТ /INR/
  4,20
  АРТТ
  4,20
  фибриноген
  4,50
  Д-димер
  22,00
  УРИНА
   
  Пълно изследване на урина
  5,00
  Химично изследване на урина с тест лента
  3,00
  Седимент в урина
  3,00
  Микроалбуминурия
  14,00
  Количествено изследване на белтък в урина
  5,00
  Окултни кръвоизливи
  5,50
  Креатинов клирънс
  10,00
  Глюкоза в урина
  3,70
  Креатинин в урина
  3,70
  Урея в урина
  3,70
  Креатинин + урея в урина
  5,90
  Пикочна к-на в урина
  3,70
  Калций в урина
  4,00
  Фосфор в урина
  4,00
  Амилаза в урина
  4,50
  БИОХИМИЯ - Субстрати
   
  Кръвна захар
  3,70
  Гликиран хемоглобин
  14,00
  Креатинин
  3,70
  Урея
  3,70
  Креатинин + Урея
  5,90
  Пикочна к-на
  3,70
  Общ белтък
  3,70
  Албумин
  3,70
  Общ белтък + албумин
  5,90
  Общ билирубин
  3,70
  Директен билирубин
  3,70
  Общ + директен билирубин
  5,90
  CRP - количеств.
  10,00
  БИОХИМИЯ - Липиди
   
  Общ холестерол
  3,80
  Триглицериди
  3,80
  HDL
  3,80
  LDL
  3,80
  Общ х-л + тригл. + HDL+LDL
  12,00
  БИОХИМИЯ - Ензими
   
  АСАТ
  3,90
  АЛАТ
  3,90
  ГГТ
  3,90
  АФ
  3,90
  Амилаза
  3,90
  СК
  3,90
  АСАТ+АЛАТ
  6,50
  АСАТ+АЛАТ+ГГТ
  10,00
  БИОХИМИЯ - Електролити
   
  Калий или Натрий
  4,00
  Натрий + Калий
  6,00
  Калций
  4,00
  й. Калций
  4,00
  Фосфор
  4,00
  Магнезий
  4,00
  Желязо
  5,00
  ЖСК
  5,50
  Желязо + ЖСК
  7,50
  ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Щитовидни хормони
   
  - TSH
  14,50
  - FT3
  14,50
  - FT4
  14,50
  - Анти-ТРО /МАТ/
  18,00
  - Анти-Тg /TАТ/
  18,00
  - ПАКЕТ Anti TG /TAT/+Anti TPO /MAT/
  32,00
  - FT4 + TSH
  25,00
  - FT3 + TSH
  25,00
  - FT3 + FT4 + TSH
  38,00
  - TSH+FT3+FT4+TAT+MAT
  65,00
  - Vitamin B 12
  20,00
  ПОЛОВИ ХОРМОНИ
   
  - LH
  16,00
  - FSH
  16,00
  - Prolaktin
  16,00
  - LH+ FSH
  28,00
  - LH+ FSH + пролактин
  42,00
  - LH+ FSH + естрадиол
  42,00
  - LH+ FSH + естрадиол + прогестерон
  54,00
  - LH+ FSH + пролактин + естрадиол + прогестерон
  72,00
  - LH+ FSH + пролактин + естрадиол + прогестерон + тестостерон
  84,00
  - LH+ FSH + пролактин + естрадиол + тестостерон + TSH
  72,00
  - естрадиол
  16,00
  - тестостерон
  16,00
  - прогестерон
  16,00
  - HCG /човешки хорионгонадотропин/
  16,00
  - DHEA/S
  18,90
  - Insulin /Инсулин/
  16,50
  - Insulin х 3
  30,00
  - Ferritin /Феритин/
  15,00
  - Vitamin D25 OH /Витамин Д общ/
  28,00
  ТУМОРНИ МАРКЕРИ
   
  CA 19-9
  18,50
  СА 15-3
  18,50
  СА 125
  18,50
  CA 125 + CA 15-3
  34,00
  H4
  55,00
  ROMA (CA125+H4+ROMAi)
  68,00
  СЕА
  18,00
  tPSA /totalPSA/
  16,00
  fPSA /freePSA/
  16,00
  Пакет PSA /fPSA+%fPSA+tPSA/
  30,00
  Алфа-фетопротеин
  18,00
  ВИРУСОЛОГИЯ, СЕРОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ
   
  Anti HIV
  13,00
  Anti-HAV-IgM /хепатит “A” /
  21,00
  HBsAg /хепатит “B” /
  12,00
  Anti - HCV /хепатит “С” /
  17,00
  Syphilis AB
  9,00
  Syphilis AB + Anti-HIV
  20,00
  Syphilis AB + Anti-HIV + HBsAg
  28,00
  Хеликобактер пилори АТ /НВР-АВ/
  14,00
  Стрептококов А антиген/
  15,00
  Инфуенца А/В Ag
  25,00
  Определяне на кр.група и Rh
  16,50
  ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
   
  КЗП-трикратен
  8,00
  ОГТТ - 0.60 и 120 мин.
  9,00
  ДРУГИ:
   
  Пакет МУ за чужбина
  30,00
  Пакет лабораторни изследвания за АГ операции
  35,00
  Тропонин I
  20,00
  Insulin x 3
  30,00
  НОМА /Insulin+глюкоза/
  19,50
  Insulin x3+ОГТТ /глюкоза х3/
  37,50
  Пакет лабораторни изсл. за АГ операции
  35,00
  Пакет „Детска градина” в т.ч. ПКК, СУЕ, урина, Васерман на 1 родител
  12,00

Специалисти:

Д-р Войнка Крумова

Мария Любенова - кл. лаборант

Соня Стоянова - кл. лаборант

Латинка Желева - кл. лаборант

 1. ! Информация за пациента:

График на кл. лаборатория

Галерия

Kllab-ekip
Medinic-selectra
Medonic
Selectra2

logo-mc

Запитване

Лесно ли се свързахте с новата телефонна централа?

Да:
Не:
Не мога да преценя:

Абонамент
Пациентите за нас
 • Януари 06, 2020

  Искам да изкажа хиляди благодарности на доктор Маркова, за това, че помогна на мен и моя приятел да се справим успешно с папилома вирус (високо рисков щам), за изключително кратък период от време! Доктор Маркова е невероятен професионалист, изключително внимателна към пациентите си, с две думи - прекрасен лекар!


  Благодаря Ви, доктор Маркова!
  Д.Романова

Партньори

Нашите партньори:

 АСАРЕЛ МЕДЕТ
 ДИТ-М
 Хотел Земята и хората

 Фродексим
 ЕТИС 2007
 Арека
 ЗД ЕВРОИНС АД
 НЗОК
 ДЗИ
 Булстрад Здраве
 ЗОК България Здраве
 Здравноосигурителен институт
 ЗК Балканъ
 ОББ Метлайф
 ОЗОФ Доверие
 Uniqa

 НСЧБ
 Fi-Health
 ЗД СЪГЛАСИЕ
 МЦ Еуровита
 ЕЗОК
 Рейл Карго Лоджистикс България
 ФГВБ

Clicky Web Analytics