Dr. Rositsa Ivanova

Dr. Rositsa Ivanova

Д-р Иванова е завършила Висш Медицински Университет – София през 1982 г.