Профилактика

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

В интервала от 12.08.2022 15:00 часа  до 18.08.2022 18:00 часа ще има прекъсвания в услугите ИНТЕРНЕТ и стационарни телефони.

Причина за прекъсванията : ПРОФИЛАКТИКА НА ИТ ОБОРУДВАНЕТО .

 

Много се извиняваме за причинените неудобства.