Начало » Сертификати

Сертификати

ISO 9001:2000 е един от най-популярните в света стандарти. Изискванията му се спазват от над 776 000 организации в 161 държави. ISO 9001 отдавна се е превърнал в международен еталон за управление на качеството в бизнес отношенията. Целта на стандарта е да подкрепи организациите в стремежа им за "управление на качеството", което означава, че те трябва:

  • Да задоволяват изискванията за качество на клиентите;
  • Да спазват нормативните изисквания;
  • Да повишават удовлетвореността на клиентите;
  • Непрекъснато да подобряват дейността си.
Moody

Стандартът си е спечелил международна репутация като "основополагащия стандарт за системи за управление", който може да бъде да бъде прилаган във всяка организация, голяма или малка, независимо от естеството на дейността й, продуктите и/или услугите й, включително и в органите на местното и държавното управление.

"Система за управление" се отнася към структурата за управление на процесите и бизнес дейностите в организацията, която превръща входните ресурси в продукт или услуга, които удовлетворяват изискванията на клиентите за качество, съответстват на нормативните изисквания и отговарят на целите на организацията. Стандартът осигурява рамка от изисквания за управление, които позволяват на организацията да се фокусира върху изискванията на клиента, управлението на процесите и непрекъснатото усъвършенстване.

За повече информация относно Moody, посетете:
Муди Интернешънъл - официален уеб-сайт

Акредитации

CANON_SCAN

Референции

CANON_SCAN0005
CANON_SCAN0003
CANON_SCAN0004
CANON_SCAN0006
CANON_SCAN
CANON_SCAN0002
CANON_SCAN0001
CANON_SCAN0007

logo-mc

Запитване

Лесно ли се свързахте с новата телефонна централа?

Да:
Не:
Не мога да преценя:

Абонамент
Пациентите за нас
  • Ноември 4, 2019

    Изказвам моите най-искрени чувства относно обслужването на д-р Хаджилазов. Най-добрият професионалист, който съм срещала!    Н. Ангелова

Партньори

Нашите партньори:

 АСАРЕЛ МЕДЕТ
 ДИТ-М
 Хотел Земята и хората

 Фродексим
 ЕТИС 2007
 Арека
 ЗД ЕВРОИНС АД
 НЗОК
 ДЗИ
 Булстрад Здраве
 ЗОК България Здраве
 Здравноосигурителен институт
 ЗК Балканъ
 ОББ Метлайф
 ОЗОФ Доверие
 Uniqa

 НСЧБ
 Fi-Health
 ЗД СЪГЛАСИЕ
 МЦ Еуровита
 ЕЗОК
 Рейл Карго Лоджистикс България
 ФГВБ

Clicky Web Analytics