С прискърбие съобщаваме, че на 08.08.2022 г. почина нашият дългогодишен колега д-р Стефанка Златева…

С прискърбие съобщаваме, че на 08.08.2022 г. почина нашият дългогодишен колега д-р Стефанка Златева.

Прекланяме се пред светлата ѝ памет!

Почивай в мир!

МЦ Полимед