Промени в цените на някои услуги

Уважаеми дами и господа, от 01.10.2021 г. ще има промени в цените на някои от услугите, предлагани в МЦ Полимед.

По-късно, същите ще бъдат обновени и на сайта.