През месец август в МЦ Полимед ще се проведат безплатни профилактични прегледи…

През месец август 2021 г. в МЦ Полимед ще се проведат безплатни профилактични прегледи при някои от нашите специалисти, както следва:

 1. Кожен кабинет – безплатни профилактични прегледи за кожен рак и преглед на бенки с дерматоскоп
 2. Сектор АГ – безплатни профилактични прегледи
 3. Ендокринологичен кабинет – ехография на щитовидна жлеза
 4. Очен кабинет – профилактични прегледи на деца на 7 годишна възраст
 5. Гастроентерологичен кабинет
 6. УНГ
 7. Микробиологични тестове:
  • За доказвена на Campylobacter spр.от фецес
  • За доказвена на A и B Clostridum difficile от фецес
  • За доказване на калпротектин /маркер за инфекция/ от фецес

За повече информация и записване, моля, позвънете на регистратура