От 1 февруари 2021 г. ще има промяна в ценоразписа на МБАЛ Полимед…

От 1 февруари 2021 г. ще има промяна в ценоразписа на МБАЛ Полимед, относно ендопротезирането на ставите

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става вече ще струва – 3100 лв. за здравнонеосигурените лица.