От 01.09.2023 г. в МЦ Полимед ще се извършват нови лабораторни изследвания по линия на НЗОК…

От 01.09.2023 г. след влезлите в сила промени по новия рамков договор в МЦ Полимед ще се извършват нови лабораторни изследвания по линия на НЗОК. Това са както следва:

– Витамин D с код 10.81;
– Натриуретичен пептид (BNP) с код 10.82;
– Фрагмент на прохормона на натриуретичния пептид (NT pro BNP) с код 10.83;
– Сърдечен тропонин с код 10.84;

Тези изследвания ще могат да се извършват и платено с изключение на Натриуретичен пептид (BNP) на следните цени:

– Витамин D – 28 лв.
– Фрагмент на прохормона на натриуретичния пептид (NT pro BNP) – 45 лв.
– Сърдечен тропонин – 26 лв.