ОБЯВА за лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение“ в МБАЛ Полимед

ОБЯВА

15.01.2024 г., София

МБАЛ „Полимед“ ООД обявява конкурс за заемане на длъжността:

  • Лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение“ – 1 бр.

Повече информация в прикачените файлове:

  1. Обява с детайли за конкурса
  2. Декларация за здравословно състояние
  3. Декларация за съдимост
  4. Заявление